Филтри

28 резултатa за ДКЦ - индивидуална практика

д-р Златина Николова-Йонова
Лекар
д-р Златина Николова-Йонова

Обща медицина

ДКЦ- индивидуална практика - Брацигово  България

д-р Стелияна Величкова
Лекар
д-р Стелияна Величкова

Вътрешни болести

Индивидуална практика - Силистра  България

д-р Дениела  Велиславова
Лекар
д-р Дениела Велиславова

Обща медицина

ДКЦ - индивидуална практика - Брацигово  България

д-р Емилия Зографова
Лекар
д-р Емилия Зографова

Кожни и венерически болести

Индивидуална специализирана практика - Пловдив  България

д-р Иван  Димитров
Лекар
д-р Иван Димитров

Ушно-носно-гърлени болести

ДКЦ 1 - Ямбол  България

д-р Катя Пенева
Лекар
д-р Катя Пенева

Очни болести / Офталмология

ДКЦ 4 - Пловдив  България

д-р Васил Даскалов
Лекар
д-р Васил Даскалов

Акушерство и гинекология

Център по репродуктивно здраве "Д-р Васил Даскалов" - Пловдив  България

д-р Георги  Цигаровски
Лекар
д-р Георги Цигаровски

Общопрактикуващ лекар

ДКЦ 4 - Пловдив  България

д-р Елка Лилова
Стоматолог
д-р Елка Лилова

Обща дентална медицина

ДКЦ 1 Пловдив - Пловдив  България

д-р Даниела Събева
Лекар
д-р Даниела Събева

Психиатрия

ДКЦ 1-Добрич” ЕООД - Добрич  България

д-р Иван Дошев
Стоматолог
д-р Иван Дошев

Обща дентална медицина

ДКЦ 6 -Пловдив - Пловдив  България

1 2 3