Филтри

2009 Медицински експерти

проф. Георги Цветанов Момеков
Фармацевт
маг.-фарм. Бояна Иванова
Фармацевт
маг.-фарм. Бояна Иванова

Лечебни растения и фитофармацевтични продукти

-

маг.-фарм. Аделина Любенова
Фармацевт
маг.-фарм. Аделина Любенова

Организация и икономика на дистрибуторската и аптечната практика

-

Маг.-фарм. Илчо Пасков Бойков
Фармацевт
маг.-фарм. Лора Тосева
Фармацевт
маг.-фарм. Петър Любенов Буцев, дм
Фармацевт
маг.-фарм. Петър Любенов Буцев, дм

Фармация

Аптека и лекарска практика - Виста - Ямбол  България

Маг.-фарм. Веселина  Стоянова
Фармацевт
Маг.-фарм. Веселина Стоянова

Фармация

Аптека Запад Оазис - Пловдив  България

Христо Кръстев
Фармацевт
Христо Кръстев

Клинична фармация

-

маг.-фарм. Теменуга Вълканова
Фармацевт
маг.-фарм. Надя Бориславова Хаджиева
Фармацевт
маг.-фарм. Божидар Красимиров Каменов
Фармацевт
маг.-фарм. Божидар Красимиров Каменов

Фармация

Royal Pharmacy - Перник  България

...