Филтри

1699 Медицински експерти

проф. Георги Цветанов Момеков
Фармацевт
маг.-фарм. Аделина Любенова
Фармацевт
маг.-фарм. Аделина Любенова

Организация и икономика на дистрибуторската и аптечната практика

-

Христо Кръстев
Фармацевт
Христо Кръстев

Клинична фармация

-

маг.-фарм. Лора Тосева
Фармацевт
маг.-фарм. Дорияна Чакърова
Фармацевт
маг.-фарм. Константин Георгиев Качулев, дм
Фармацевт
маг.-фарм. Светлен  Кривошиев
Фармацевт
маг.-фарм. Магдалена Бонева
Фармацевт
маг.-фарм. Магдалена Бонева

Фармация

Аптека "Медивитал" - Горна Оряховица

маг.-фарм. Теменуга Вълканова
Фармацевт
маг.-фарм. Бояна Иванова
Фармацевт
маг.-фарм. Бояна Иванова

Лечебни растения и фитофармацевтични продукти

-

доц. Радослав Радев
Фармацевт
доц. Радослав Радев

Фармакология

-

маг.-фарм. Румяна Галинова Котелова
Фармацевт
маг.-фарм. Румяна Галинова Котелова

Фармация

Хигия - Казанлък

1 2 3 4 5 ... 142