Филтри

1657 Медицински експерти

проф. Георги Цветанов Момеков
Фармацевт
маг.-фарм. Аделина Любенова
Фармацевт
маг.-фарм. Аделина Любенова

Организация и икономика на дистрибуторската и аптечната практика

-

маг.-фарм. Бояна Иванова
Фармацевт
маг.-фарм. Бояна Иванова

Лечебни растения и фитофармацевтични продукти

-

Христо Кръстев
Фармацевт
Христо Кръстев

Клинична фармация

-

маг.-фарм. Лора Тосева
Фармацевт
маг.-фарм. Дорияна Чакърова
Фармацевт
маг.-фарм. Константин Георгиев Качулев, дм
Фармацевт
маг.-фарм. Константин Георгиев Качулев, дм

Фармация

COVANCE - София  България

Маг.-фарм. Веселина  Стоянова
Фармацевт
Маг.-фарм. Веселина Стоянова

Фармация

Аптека Запад Оазис - Пловдив  България

маг.-фарм. Светлен  Кривошиев
Фармацевт
маг.-фарм. Теменуга Вълканова
Фармацевт
маг.-фарм. Магдалена Бонева
Фармацевт
маг.-фарм. Магдалена Бонева

Фармация

Аптека "Медивитал" - Горна Оряховица  България

доц. Радослав Радев
Фармацевт
доц. Радослав Радев

Фармакология

-

1 2 3 4 5 ... 139