Създадени

Събития

VII-ма Национална академия по хирургия, организирана от Асоциация на студентите по медицина в България
VII-ма Национална академия по хирургия, организирана от Асоциация на студентите по медицина в Бъл...
Здравно събитие,  Отворено Събитие
1 Xapeсвам
2 Участници
Само за специалисти
Кардиология Хирургия
Научен симпозиум Холистичен поглед към предсърдно мъждене
Научно събитие,  Затворено Събитие
1 Участник
8-ма национална конференция за редки болести и 
12-ти Балкански конгрес по генетика на човека
   08.09.2017 – 11.09.2017
Само за специалисти
8-ма национална конференция за редки болести и 12-ти Балкански конгрес по генетика на човека ...
Научно събитие,  Отворено Събитие
2 Участници
XXVI Национална конференция по неврохирургия
Само за специалисти
XXVI Национална конференция по неврохирургия
Научно събитие,  Отворено Събитие
1 Участник
Само за специалисти
Практическо приложение на принципите от Консенсуса за деца с церебрална парализа
Научно събитие,  Затворено Събитие
1 Участник
Десета национална конференция на акушер-гинеколозите от 
доболничната помощ 22.09.2017 – 24.09.2017
Само за специалисти
Акушерство и гинекология
Десета национална конференция на акушер-гинеколозите от доболничната помощ 22.09.2017 – 24.09.20...
Научно събитие,  Отворено Събитие
5 Участници
ХІV Национален конгрес по педиатрия
Само за специалисти
ХІV Национален конгрес по педиатрия
Здравно събитие,  Отворено Събитие
1 Xapeсвам
1 Участник
XII Национален конгрес по оториноларингология
Само за специалисти
УНГ
XII Национален конгрес по оториноларингология
Научно събитие,  Отворено Събитие
1 Участник
Национална конференция по гастроентерология
05.10.2017-07.10.2017
Само за специалисти
Гастроентерология
Национална конференция по гастроентерология 05.10.2017-07.10.2017
Научно събитие,  Отворено Събитие
1 Участник
НАЦИОНАЛЕН СИМПОЗИУМ „ЗАТЛЪСТЯВАНЕ, МЕТАБОЛИТЕН СИНДРОМ, ДИАБЕТ“ 
12.10.2017-14.10.2017 Г.
НАЦИОНАЛЕН СИМПОЗИУМ „ЗАТЛЪСТЯВАНЕ, МЕТАБОЛИТЕН СИНДРОМ, ДИАБЕТ“ 12.10.2017-14.10.2017 Г.
Научно събитие,  Отворено Събитие
2 Участници
ІІ Международен биомедицински конгрес София (IBCS) 2017
Само за специалисти
ІІ Международен биомедицински конгрес София (IBCS) 2017
Здравно събитие,  Отворено Събитие
9 Участници
VІ Българо-италианска ринологична среща
01.12.2017-03.12.2017
Само за специалисти
УНГ Вътрешни болести
VІ Българо-италианска ринологична среща 01.12.2017-03.12.2017
Научно събитие,  Отворено Събитие
3 Участници
1 2 3 4
Реклама