Събития

Национална конференция по гастроентерология
05.10.2017-07.10.2017
Само за специалисти
Гастроентерология
Национална конференция по гастроентерология 05.10.2017-07.10.2017
Научно събитие,  Отворено Събитие
1 Участник
Трета Национална педиатрична конференция -
Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст
Само за специалисти
Обща медицина Педиатрия
Трета Национална педиатрична конференция - Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношескат...
Научно събитие,  Отворено Събитие
1 Xapeсвам
3 Участници
8-ма национална конференция за редки болести и 
12-ти Балкански конгрес по генетика на човека
   08.09.2017 – 11.09.2017
Само за специалисти
8-ма национална конференция за редки болести и 12-ти Балкански конгрес по генетика на човека ...
Научно събитие,  Отворено Събитие
2 Участници
VII-ма Национална академия по хирургия, организирана от Асоциация на студентите по медицина в България
VII-ма Национална академия по хирургия, организирана от Асоциация на студентите по медицина в Бъл...
Здравно събитие,  Отворено Събитие
1 Xapeсвам
2 Участници
XXVI Национална конференция по неврохирургия
Само за специалисти
XXVI Национална конференция по неврохирургия
Научно събитие,  Отворено Събитие
1 Участник
Национална конференция по нефрология
28.09.2017-01.10.2017
Национална конференция по нефрология 28.09.2017-01.10.2017
Научно събитие,  Отворено Събитие
1 Участник
Х Научно-практическа конференция на Българското дружество по дерматология
30.11.2017-03.12.2017
Х Научно-практическа конференция на Българското дружество по дерматология 30.11.2017-03.12.2017
Научно събитие,  Отворено Събитие
3 Участници
Национална научно-практическа конференция по Обща медицина 2017
16.11.2017-18.11.2017
Национална научно-практическа конференция по Обща медицина 2017 16.11.2017-18.11.2017
Здравно събитие,  Отворено Събитие
12 Участници
XVI ПЕДИАТРИЧНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА  КОНФЕРЕНЦИЯ „ОТ СИМПТОМА КЪМ ДИАГНОЗАТА”
Само за специалисти
Педиатрия
XVI ПЕДИАТРИЧНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „ОТ СИМПТОМА КЪМ ДИАГНОЗАТА”
Научно събитие,  Затворено Събитие
2 Харесвания
1 Участник
VІ НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ОНКОЛОГИЧНА ФАРМАЦИЯ
Само за специалисти
VІ НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ОНКОЛОГИЧНА ФАРМАЦИЯ
Здравно събитие,  Отворено Събитие
1 Xapeсвам
2 Участници
VІІ Национална конференция по спешна педиатрия
20.10.2017-22.10.2017
VІІ Национална конференция по спешна педиатрия 20.10.2017-22.10.2017
Научно събитие,  Отворено Събитие
3 Участници
ІХ МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ ПО ЕНДОУРОЛОГИЯ И МИНИИНВАЗИВНА ХИРУРГИЯ
Само за специалисти
Нефрология Урология
ІХ МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ ПО ЕНДОУРОЛОГИЯ И МИНИИНВАЗИВНА ХИРУРГИЯ
Научно събитие,  Отворено Събитие
2 Харесвания
1 Участник
1 2 3 4 5