Последователи
д-р Елина Стефанова
д-р Елина Стефанова
Общопрактикуващ лекар
д-р Александра Костова
д-р Александра Костова
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Румяна Маринова
д-р Румяна Маринова
Нервни болести / Неврология
доц. Владимир Гончев, дм
д-р Галини  Христов
д-р Галини Христов
Нервни болести / Неврология
проф. Драгомир Коев, дм
проф. Драгомир Коев, дм
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Ивка Козарева
Георги Велев
1 2 3