Главна страница

За нас

Дигиталната рентгенова апаратура позволява прецизна диагностика и изображение при много по-малка доза на облъчване на пациента.

Кабинетът за дигитална рентгенография работи по договор с НЗОК.

Има ли риск при рентгеново изследване?
Има ли риск при рентгеново изследване?

Йонизиращите лъчения предават на тъканите на човешкото тяло енергия.Енергията предадена на единиц...

Какво представляват рентгеновите лъчи?
Какво представляват рентгеновите лъчи?

Йонизиращата радиация представлява частици и електромагнитни вълни, които преминавайки през вещес...

Публикации

Има ли риск при рентгеново изследване?
Има ли риск при рентгеново изследване?
Публикация
Какво представляват рентгеновите лъчи?
Какво представляват рентгеновите лъчи?
Публикация