Последователи
д-р Елка Тодорова
д-р Елка Тодорова
Нервни болести / Неврология
Драгана  Дойчинова
Радослав  Евгениев Милев
Д-р Пламен  Антимов
Д-р Пламен Антимов
Нервни болести / Неврология
д-р Иля Нисимов
д-р Иля Нисимов
Нервни болести / Неврология
д-р Димитър  Симов