Последователи
д-р Юлиета Проданова
Мария Бечева
Мария Бечева
Студент по друга медицинска специалност
Мария Бечева
Мария Бечева
Студент по друга медицинска специалност
д-р Техина Спасова, дм
д-р Техина Спасова, дм
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Танчо Тенчев Стоянов
Д-р Цветанка Любенова
маг.-фарм. Веселка Гаврилова
д-р Даниела Красимирова
д-р Даниела Красимирова
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Милияна Милчева Методиева
д-р Милияна Милчева Методиева
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Диляна Стоянова
д-р Диляна Стоянова
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Семра Изетова
д-р Семра Изетова
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Верка Рекинова
Назан Илхан Ремзи
Назан Илхан Ремзи
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Росица Попова
д-р Росица Попова
Хранене и диететика
д-р Виолета Цветкова
д-р Донка  Атанасова
д-р Донка Атанасова
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Силвия Паскалева, дм
д-р Силвия Паскалева, дм
Физикална и рехабилитационна медицина
д-р Марийка  Генова
д-р Марийка Генова
Ендокринология и болести на обмяната
Цветан Ганчев Ангелов дм
Цветан Ганчев Ангелов дм
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Атанас  Пашкулев
д-р Атанас Пашкулев
Ендокринология и болести на обмяната
Мариела Даскалова
д-р Минко Миховски
д-р Минко Миховски
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Николинка Йорданова
д-р Николинка Йорданова
Детска ендокринология и болести на обмяната
д-р  Евелина Бойкова Златанова
д-р Евелина Бойкова Златанова
Ендокринология и болести на обмяната
г-ца Бахар Неждет Реджеб
г-ца Бахар Неждет Реджеб
Ендокринология и болести на обмяната
1 2 3 4