За мен

Проф. д-р Димитър Райков е водещ специалист по ортопедия и травматология в МБАЛ "Св. Анна" във Варна, ръководител Катедра Ортопедия и травматология към Медицински Университет Варна. Той е първият в страната, който работи по новаторският метод Екстракорпорална шоково вълнова терапия.
 

 

Проф. д-р Димитър Райков е водещ специалист по ортопедия и травматология в МБАЛ "Св. Анна" във Варна. Доц. Райков е и сертифициран специалист за оказване на първа помощ при морски злополуки. Завършва Медицински Университет – Варна през 1990 г. Година след това работи като общопрактикуващ лекар в селски здравен участък. От 1992 до 1994 г. е ортопед - травматолог в IV-та и в Курортна поликлиники - Варна, а от 1995 до 1997 г - в Спешния център на МБАЛ "Св. Анна". От май 1997 г. е назначен за специалист по ортопедия и травматология в същата болница, където работи и до днес. От 1997 до момента е и хонорован преподавател в Медицински университет - Варна в катедрата по ортопедия и травматология.

През юни 2008 г. защитава дисертация и придобива научно звание "Доктор по медицина". 

През август 2010 г. получава хабилитация - Доцент към Медицински университет - Варна.

Доц. Димитър Райков е част от следните организации:

Член на Българската Ортопедично- Травматологична Асоциация(BOTA)

Член на Европейската Асоциация на Ортопедичните Дружества – EFORT

Член на Международната Ортопедична Асоциация по Екстракорпорална Шоково Вълнова Терапия ( ISMST) – седалище в гр. Линц, Австрия

Член на Европейската Федерация на Дружествата по Хирургия на Ръка – (FESSH)

Член на Световната организация по Хирургия на Ръка( IFSSH)

Член на управителния съвет на секцията по Детска Ортопедия към БОТА

Член на EFAS – Европейска асоциация на хирургия на стъпало и глезенна става

Член на ISMUS – International Society for Musculoskeletal Ultrasound

Активен участник към Българското Сдружение ” Ултразвук в Медицината” секция “ Ортопедия”

Активен член – координатор за България на Американско - Австрийска Фондация(AAF) за работа и квалификация на медицински специалисти със седалище - Виена, Австрия.

Завършени курсове и сертификации:

Специалност по Ортопедия и Травматология – 1997г.

Ултразвукова диагностика на тазобедрени стави при деца – 2001г.

Лечение на вродена луксация на тазобедрена става – 2002г.

Артроскопия – основен курс 2003г.

АО( Association of osteosynthesis) курс – Basic – 2003г.

Участие в ежегодни семинари и WorkShops на тема “ Костна и ставна хирургия” – Залцбург, Австрия, 2004 и 2005 год.

Участия в 3 интерншип програми - едномесечни курсове в Университетска болница - АlgemeinesКrankenhaus ( AKH), Виена – 2005, 2006 и 2007 г.

Триседмичент курс по Екстракорпорална шоково-вълнова терапия в ортопедията в Спешна травматична болница – Meidling, Виена – 03. 2006 и 03.2007 г.

Ултразвуково изследване на ТБС при бебета, воден от проф. Граф – Stolzalpe, Austria, 05.2007.

Проф. Райков има десетки участия в международни и национални конгреси , конференции, уъркшопове в Канада, САЩ, Португалия, Унгария, Швеция, Полша, Македония, Гърция, Словения с изнасяне на доклади и постери на теми - хирургия на ръка – болест на Kienböck, дистални фрактури на радиус, хирургия на педикулираните ламба, детска ортопедия и травматология, ултразвуково изследване на ТБС при бебета, екстракорпорална шоково вълнова терапия в Ортопедията и Травматологията, хирургия на ахилесовото сухожилие. Участвува в съвместни интердисциплинарни проучвания и публикации в областта на детска онкохематология, образна сцинтиграфска и ехографска диагностика в Ортопедията и Травматологията.

Има над 100 публикации в международни и български списания и форуми.

Широк читателски интерес предизвикват публикациите в специализираната рубрика на сайта vnews.bg "Доктор Ох Боли":

Доц. Д. Райков: Плоскостъпието е лечимо, кривите крачета са до време -

http://vnews.bg/news/20257

Доц. Д. Райков: Гръбначните изкривявания са необратими -

http://vnews.bg/news/26320

Доц. д-р Д. Райков: Куцащото дете – обикновено е момче и в повечето случаи проблемът е временен - http://vnews.bg/news/32447

Доц. д-р Д. Райков: Ботоксът лекува детска церебрална парализа, във Варна сме пионери -

http://vnews.bg/news/43874

Доц. Димитър Райков: Луксацията е лечима, ако се открие до 3-ия месец -

http://vnews.bg/news/17623

Халукс валгус или кокалчета на палците на краката – проблем ли са за съвременната ортопедия -

http://vnews.bg/news/103755

 

 

Опит

9000, Варна, България, ул. Марин Дринов 55

Медицински университет – Варна е високотехнологичен университет с над половинвековна история и традиция.

проф. Димитър Райков, дмн създаде публикация
2015
default image
Доц.д-р Димитър Райков: Ботоксът лекува детска церебрална парализа, във Варна сме пионери

Ботоксът не е просто продукт, който се използва основно при разкрасителните процедури. Това док...

проф. Димитър Райков, дмн създаде публикация
2015
default image
Доц. Димитър Райков: Луксацията е лечима, ако се открие до 3-ия месец

ЛУКСАЦИЯТА СЕ БОРИ С ПРОФИЛАКТИКА През последните  над 10 години ортопедите във Варна упорито се ...

Публикации

Доц.д-р Димитър Райков: Ботоксът лекува детска церебрална парализа, във Варна сме пионери
Публикация
Доц.д-р Димитър Райков: Ботоксът лекува детска церебрална парализа, във Варна сме пионери
Доц. Димитър Райков: Луксацията е лечима, ако се открие до 3-ия месец
Публикация
Доц. Димитър Райков: Луксацията е лечима, ако се открие до 3-ия месец
проф. Димитър Райков, дмн създаде публикация
2015
default image
Доц. Д. Райков: Плоскостъпието е лечимо, кривите крачета са до време

Детето прохожда и стъпва накриво. Крачетата му са обърнати навътре или пък навън, ходилата изгле...