Последователи
Нина  Петкова
д-р Марко Ганчев
доц. Владимир Гончев, дм
Светлана Димитрова
Светлана Димитрова
Студент по медицина
г-жа Кети Виденлиева
г-жа Кети Виденлиева
Операционна и превързочна техника
Павел Донов
Павел Донов
Студент по медицина
г-н Бисер Пенков
д-р Александър Серафимов
д-р Александър Серафимов
Анестезиология и интензивно лечение
1 2