Последователи
д-р Линда   Стоянова
д-р Линда Стоянова
Гастроентерология
д-р Петър Стефанов Генов
д-р Петър Стефанов Генов
Пневмология и фтизиатрия
Гл. ас. д-р Магдалена  Баймакова дм