Последователи
д-р Христин Илиев Илиев
д-р Христин Илиев Илиев
Общопрактикуващ лекар
д-р Милияна Милчева Методиева
д-р Милияна Милчева Методиева
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Петя Консулова, дм
д-р Петя Консулова, дм
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Пресияна  Няголова, дм
д-р Пресияна Няголова, дм
Ендокринология и болести на обмяната
Мариела Даскалова
Д-р Бахар Неждет Реджеб
Д-р Бахар Неждет Реджеб
Ендокринология и болести на обмяната
Д-р Нина Недева
Д-р Нина Недева
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Десислава Ванева Иванова
д-р Десислава Ванева Иванова
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Спаска  Парушева
д-р Светозар Деспотов
д-р Светозар Деспотов
Медицинска информатика и здравен мениджмънт
д-р Найме Мехмед Сирачка
д-р Найме Мехмед Сирачка
Ендокринология и болести на обмяната
Марина Кунчева