Последователи
Д-р Павел Павлов
Д-р Павел Павлов
Общопрактикуващ лекар
д-р Величка Рашкова- Дамянова
д-р Величка Рашкова- Дамянова
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Силвия Андонова
д-р Силвия Андонова
Нервни болести / Неврология
д-р Анелия  Мишева
д-р Анелия Мишева
Ендокринология и болести на обмяната
д-р  Мадлена  Иванова Найденова
д-р Мадлена Иванова Найденова
Акушерство и гинекология
д-р Снежана  Янакиева
д-р Снежана Янакиева
Общопрактикуващ лекар
д-р Маня Йорданова
д-р Маня Йорданова
Нервни болести / Неврология
д-р Теодора  Ибрахим
д-р Теодора Ибрахим
Кожни и венерически болести
д-р Зекерия Батмаз
д-р Зекерия Батмаз
Ушно-носно-гърлени болести
д-р Ангелина Цветанова
д-р Ангелина Цветанова
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Николина Радулова
д-р Николина Радулова
Ендокринология и болести на обмяната