Последователи
Мариела Даскалова
д-р Иван Георгиев
д-р Иван Георгиев
Акушерство и гинекология
д-р Боряна Георгиева
д-р Диана Радославова
д-р Диана Радославова
Ушно-носно-гърлени болести
д-р Елина Стефанова
д-р Елина Стефанова
Общопрактикуващ лекар
д-р Александър Серафимов
д-р Александър Серафимов
Анестезиология и интензивно лечение
д-р Елица Петрова
д-р Елица Петрова
Обща и клинична патология