Последователи
д-р Адриана Топалова
д-р Ружа Салмон
д-р Ружа Салмон
Обща дентална медицина
д-р Димитър Бойков Апостолов, дм
д-р Ангел  Стоянов
д-р Димитрина  Николова Маркова
д-р Петя  Шопова
д-р Петя Шопова
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Саня Любенов
д-р Саня Любенов
Акушерство и гинекология
д-р Нелия Иванова-Кузева
Марина Паскалева
Марина Паскалева
Студент по медицина
1 2