За мен

 

Роден съм в гр. Карлово  на 29 октомври 1982 година, зодия скорпион.

Завършвам основното си образование в гр. Карлово в СУ " Христо Проданов " Карлово.

Средно образование завършвам в ТЖПТ " Христо Смирненски гр. Карлово , със специалност " Железопътна техника " предвид факта, че влаковете и пътуванията с тях са ми хоби и днес.

Преминавам през редиците на Медицински Колеж Пловдив, където изучавам образна дигностика, в продължение на 3 години.

След това преминавам и през редиците на МУ-Пловдив, където се дипломирам като магистър - лекар.

 

Продължавам своето развитие усилено в сферата на образната и ехографската диагностика, диагностика, профилактика и лечение - на заболяванията на млечните жлези, щитовидна жлеза, коремни органи.

 

Д-р Ватев има сертификати за курсове:

1. Основи на Ехографската диагностика - първо ниво.

2. Ехография на коремни органи- 2-ро ниво;

3. Курсове по ехография на повърхностни структури /млечни жлези, щитовидна жлеза, лимфни възли и др./ 2-ро ниво;

4. Спешна абдоминална ехография 2-ро ниво

5. Ехография на женски и мъжки малък таз-2-ро ниво.

6. Образна диагностика на гърдата.

 

Ехографските курсове са проведени при един от първите трима ехографисти в България, уважаваната и обичаната от мен, Проф. Д-р Антония Недева - първият ехографист в Пловдив.

 

 

 

Усилено се занимава с ехографски прегледи на млечни жлези, като неколкократно участва в кампании за безплатни прегледи за рак на гърдата.

 

Ракът на гърдата и доброкачествените заболявания са лечими, когато същите бъдат открити на време, моето виждане е основа на медицината да бъде профилактиката, призовавам дамите да се преглеждат редовно, при лекаря се ходи не само с оплаквания или проблем, а дори и за профилактичен преглед.

 

 

Д-р Ватев има интереси в областта на диагностиката и лечението на заболяванията на млечните жлези и щитовидната жлеза, както и на абдоминалните органи.

 

2012 - Курс по основи на сексологията МУ-Пловдив проведен при доц. Стефан Попов изтъкнат преподавател и специалист по психиатрия, неврология и сексология.

2012 - Курс по основи на лъчелечението МУ-Пловдив проведен при доц. Емилия Милиева - сектор физика и биофизика МУ-Пловдив

2012 - преставя статия на тема " Множествена склероза " пред преподаватели от катедра " Анатомия, хистология, ембриология " МУ-Пловдив.

19.03. 2015 - Участник във хирургична конференция организирана от МУ-Пловдив с тема " Злокачествени заболявания в  хирургията"

05.05.2015 успешно получил сертификат от МУ-Пловдив за завършен тримесечен основен курс по клинична хомеопатия под ръководството на проф. Людмил Пейчев - декан на фармацевтичен факултет, при МУ-Пловдив.

24- 27 септември -  Участие в ХVI конгрес на Българската асоциация по радиология в Пловдив, почетен президент на конгреса е доц. Николета  Трайкова. Има сертификат за участието си в форума.

24 септември 2015 - участие във училището по ултразвук на конгреса в Пловдив

16.11.2015 - 16.02.2016 - участие в тримесечен курс по " Медицинска онкология " проведен от сдружението на младите хирурзи и онколози, взет успешно тест и получен сертификат, за преминато обучение по Медицинска онкология.

 

Април 2017   - Участник във поредната хирургична конференция в Пловдив - организирана от МУ-Пловдив, има и сертификат от участието си.

 

28-30 септември 2017 в Пловдив - XVII Конгрес на Българската асоциация по рентгенология и радиология с сертификат. Президент на конгреса е

доц. Мария Недевска

 

През октомври 2017 д-р Ватев, участва с собствен научен труд на тема " Скрининг за заболяванията на млечната жлеза, провеждан на база Умбал " Св. Георги " Пловдив, в Международен конгрес по медицина, под егидата на МУ-Плевен ,

научен ръководител е д-р Атанас Баташки който без забележки подкрепя научния труд, в екипа са още д-р Николай Коев, и д-р Радина Миладинова.

 

Април 2018 - придобива сертификат за признат лекар - клиничен хомеопат , издаден от ЕШКХ след проведено двугодишно обучение. Обучението е проведено с база МУ-Пловдив.

 

Май 2018 - 25-27 май д-р Ватев  беше участник на Конференция по клинична хомеопатия, в гр. Несебър - организирана от БМХО, ЕШКХ и лекари практикуващи клинична хомеопатия.

 

В края на октомври 2018, д-р Ватев съвместно с д-р Атанас Баташки, пишат статия на тема " Рак на млечната жлеза. Хирургично лечение" като същата е публикувана в списание и вестник и на интернет страницата на медицинска платформа. 

 

В периода 02.11 - 03.11.2018 година. д-р Ватев участва и в първата конференция по образна диагностика на гърдата, проведена в Хотел " Рамада " София, конференцията се организира от Българското дружество по образна диагностика на гърда. За участието си в конференцията , д-р Ватев получава и сертификат.

 

2019 - д-р Ватев има сертификат за Курс по Ултразвукова диагностика в АГ- проведен в базата на Умбал " Св. Георги " Пловдив в клиниката по акушерство и гинекология - ръководител д-р Борис Стоилов - специалист по АГ и Фетална Медицина.

 

2019 - в периода от 17-19 май д-р Ватев е част от 18-тата конференция по клинична хомеопатия провела се в гр. Несебър, където получи удостоверение за проведена поддържаща квалификация по клинична хомеопатия

 

През учебната 2018-2019 година, д-р Ватев преминава курс за продължаваща квалификация по клинична хомеопатия провеждан от ЕШКХ съвместно с МУ-Пловдив

 

От Април 2019 , д-р Ватев е председател на сдружение с нестопанска цел футболен клуб " Домлян " с. Домлян, община Карлово, област Пловдив, представлява  клуба, като негов президент. Освен това д-р Ватев е и старши треньор на отбора и лекар на същият.

 

Покрай футболният клуб,  д-р Ватев се интересува и от спортната медицина.

 

Д-р Ватев има и редица курсове за следдипломна квалификация в различни сфери на медицината и е пример за човек, който непрекъснато се осъвършенства.

 

През Академичната 2019/2020 учебна година д-р Иво Ватев, е приет за обучение в двойна магистратура на Медицински Университет Варна в специалността

" Здравен мениджмънт и медико - социални грижи " , което отговаря на неговите потребности за развитие на управленски качества и необходимостта от промяна в управлението на здравеопазването в България.

Квалификация :

Здравен мениджмънт и медико - социални грижи - направление здравни грижи - обществено здравеопазване

 

През Октомври 2019 година - д-р Ватев получава сертификат за сертифициран Шуслеров терапевт , след успешно изкаран курс и положен изпит. Обучението е с продължителност една година. Обучението се провежда от академията за терапия с минерални соли на д-р Шуслер.

 

2021 година - преминато обучение по Морска Медицина, морско здравеопазване с лектор доц. Димитър Ставрев МУ-Варна

 

28 - 29.05.2021 година д-р Ватев участва във втората конференция на Българското дружество по образна диагностика на гърдата провела се в хотел " Рамада " гр. София 

 

16.07.2021 година д-р Ватев защитава успешно дипломна работа на тема " Качество на живот при болни с рак на млечната жлеза и рак на белия дроб " - оценката от защитата е отличен 5,75, а оценка от научен ръководител и рецензент е съответно 5,50 и 5,75 - обща оценка 5,63. В дипломното приложение ще са изписани оценка от защитата и общата оценка от оценките на научния ръководител и рецензента.  Научен ръководител е Доц. Д-р Клара Докова д.м., а рецензент Доц. Д-р Наталия Ушева д.м.

В резултат на успешната защита д-р Ватев придобива образователно - квалификационна степен магистър по специалност " Здравен мениджмънт и медико - социални грижи " от факултет по Обществено здравеопазване на Медицински Университет гр. Варна. Преди защитата на дипломната работа д-р Ватев завършва семестриално с много добър успех

от следването 5,37.

 

През академичната 2021 / 2022 година д-р Иво Ватев е приет за студент в магистърска програма на Медицински Университет " Професор Параскев Стоянов " град Варна по специалността " Фармацевтичен мениджмънт и грижи " задочно обучение с продължителност четири семестъра или 2 години.

Квалификация : Фармацевтичен мениджмънт и грижи - направление - Здравни грижи - Обществено здравеопазване

 

Непрекъснато продължавам да работя и да се развивам, както в медицината, така и в сферите на живота!

 

С най-добри чувства към всички Ви , д-р Иво Ватев.

 

 

 

Опит

Лекар - обща медицина, ехография, мамология, клинична хомеопатия
Карлово, България, Пловдив

 

 

 

Прием само след запазен час
Платен прием
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)
лекар от екипа на центъра, сертифициран ехографист, лекар работещ в сферата на образната диагностика и мамологията.
Пловдив, България, Бул" България "

За контакти с д-р Ватев, използвайте следните връзки:

Мобилен телефон 088 929 679 6, всеки делничен ден.

Email: medic@abv.bg.

За профилактични прегледи на лица, фирми, посещения на място,

използвайте посочените връзки.

Прием само след запазен час
Платен прием
Работи с осигурител
лекар ординатор
4000, Пловдив, България, бул. Пещерско шосе 66

Напуснал Умбал " Св. Георги " Пловдив - юли 2018.

 

Специалности

Образна диагностика
Обща медицина
Хомеопатия
Мамология
Обществено здраве и здравен мениджмънт

Сертификати

Неонатална жълтеница
2018-07-25
Клиника и диагноза на карцинома на пикочния мехур
2018-07-25
Анемия по време на беременност
2018-07-25
Най-честите заболявания с водещ симптом световъртеж
2018-07-25
Медикаментозна алергия
2018-07-25
Ухапвания от змия
2018-07-26
Лечение на инфекции, причинени от Clostridium difficile
2018-07-26
Кожен LUPUS ERYTHEMATOSUS
2018-07-26
Множествена склероза - аспекти от етиологията, патогенезата и клиничната характеристика
2018-07-26
Бременност и опасност от йоден дефицит
2018-07-26
Депресия и тревожност - съвременна епидемия
2018-07-27
ОСТРА СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ – ПОВЕДЕНИЕ
2018-07-27
ШИРОКОКОМПЛЕКСНИ ТАХИКАРДИИ - ДИФЕРЕНЦИАЛНА ДИАГНОЗА И ПОВЕДЕНИЕ
2018-07-27
ОСТЪР КОРОНАРЕН СИНДРОМ С ПЕРСИСТИРАЩА ST-СЕГМЕНТ ЕЛЕВАЦИЯ – РЕПЕРФУЗИОННО ЛЕЧЕНИЕ
2018-07-27
РЕНОВАЗАЛНА ХИПЕРТОНИЯ
2018-07-27
Още нещо за подагра
2018-07-27
Ранна диагностика при простатен карцином
2018-07-27
Предсърдно мъждене - терапевтичен подход
2018-07-27
Очни усложнения при диабет
2018-07-27
Оптична кохерентна томография при заболявания на ретината
2018-07-28
Белодробен тромбемболизъм - с какво грешим?
2018-07-28
ДИФЕРЕНЦИАЛНА ДИАГНОЗА НА ГРЪДНА БОЛКА
2018-07-28
ДИАГНОСТИЧЕН ПОДХОД ПРИ ПРЕДСЪРДНО МЪЖДЕНЕ
2018-07-28
ОСТЪР КОРОНАРЕН СИНДРОМ БЕЗ ST-ЕЛЕВАЦИЯ- СТРАТИФИКАЦИЯ НА РИСКА И ПОВЕДЕНИЕ
2018-07-28
КАРДИОВЕРТЕР ДЕФИБРИЛАТОР (ICD): ИНДИКАЦИИ, ВИДОВЕ ТЕРАПИИ – БЪРСТ, РАМП, ШОК. ПРОСЛЕДЯВАНЕ
2018-07-28
БТЕ - СТРАТИФИКАЦИЯ НА РИСКА И ЛЕЧЕНИЕ
2018-07-28
АНАЛИЗ НА ПРЕГЛЕДАНИТЕ ПАЦИЕНТИ В СПЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ
2018-07-28
ТРУДОВА МЕДИЦИНА, РАБОТОСПОСОБНОСТ И ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ
2018-07-28
РЕДКИ ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ БОЛЕСТИ У НАС И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СЪВРЕМЕННО ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ
2018-07-28
Приложение на модерни технологии за по-бърза диагностика и лечение на спешните състояния
2018-07-28
АЛГОРИТЪМ ЗА ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ЛАТЕРАЛНИТЕ ГЛЕЗЕННИ УВРЕДИ ПРИ ПАЦИЕНТИ В АКТИВНА ВЪЗРАСТ – ДИАГНОСТИКА и ЛЕЧЕНИЕ
2018-07-28
НАДКАМЕРНИ ТАХИКАРДИИ - ТЕРАПЕВТИЧЕН ПОДХОД
2018-07-31
ХИПЕРТОНИЯ ПРИ ОСТЪР МОЗЪЧЕН ИНСУЛТ
2018-08-01
ПЪРВИЧНА И ВТОРИЧНА ПРЕВЕНЦИЯ НА МОЗЪЧНИЯ ИНСУЛТ ПРИ ПАЦИЕНТИ С АРТЕРИАЛНА ХИПЕРТОНИЯ
2018-08-01
АНТИТРОМБОЗНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ИНФАРКТ БЕЗ ST-ЕЛЕВАЦИЯ
2018-08-01
Катастрофален Антифосфолипиден синдром
2018-08-01
Съвременен генетичен профайлинг и таргети в лечението на солидни злокачествени тумори
2018-08-01
Тикове
2018-08-01
Синдром на Бругада - какво трябва да знаем?
2018-08-02
Функционално носно дишане
2018-08-02
Подход при диагностиката и лечението на серозен отит
2018-08-02
Препоръки за превенция на треска ЗИКА и други предавани от комари заболявания
2018-08-02
Защо алергичният ринит е обект на диагностика от оториноларинголога
2018-08-02
Ендоваскуларно лечение на руптурирали мозъчни аневризми и артериовенозни малформации
2018-08-02
Превенция на социално-значимите заболявания в условията на здравна реформа
2018-08-02
Текучеството на персонала в „Спешно отделение“ – как да задържим кадрите си?
2018-08-02
Тежки полиорганни увреждания в резултат на протрахирана хипоксия от предозиране на метадон
2018-08-02
Приложение на SPECT-CT изследванията при карцином на млечната жлеза
2018-08-22
Често боледуващите деца през призмата на хомеопатията
2018-08-22
Хронична тазова болка при жени
2018-08-25
Приложение на ПЕТ/КТ при белодробни тумори
2018-08-25
Солидни тумори в детската възраст - съвременни аспекти в диагностиката и лечението
2018-08-25
Определение за здравен мениджмънт. Нива на управление и типове мениджъри
2018-09-05
ШУСЛЕРОВА СОЛ № 1
2018-10-11
Шуслерова сол №2
2018-11-25
Шуслерова сол №3
2018-12-19
Шуслерова сол №4
2019-01-10
Оптимално лечение при авансирал HR+/HER2- рак на млечната жлеза: научна обосновка на ролята на двойната блокада с CDK4/6 инхибитори
2019-01-10
Придобита хемофилия
2019-01-10
Ранно възстановяване на континентността след робот-асистирана радикална простатектомия
2019-01-10
Шуслерова сол №6
2019-02-19
Шуслерова сол №11
2019-03-20
Шуслерова сол №12
2019-04-10
Шуслерова сол №5
2019-05-15
Шуслерова сол №9
2019-06-20
Шуслерова сол №8
2019-08-20
Шуслерова сол №10
2019-08-20
Шуслерова сол №7
2019-09-09
ОНЛАЙН АКАДЕМИЯ по ШУСЛЕРОВА ТЕРАПИЯ
2019-09-11
Комплайънс и придържане към терапията при захарен диабет тип 2
2020-01-29
Как се промениха алгоритмите за лечение на диабет през последните 100 години?
2020-01-29
Съвременни терапевтични подходи при диабетна ретинопатия
2020-01-29
Има генетична предразположеност към микросъдовите диабетни усложнения ( видео )
2020-01-30
Новости в терапията  с GLP-1 рецепторни агонисти при захарен диабет ​
2020-01-30
Проф. д-р Танкова: SGLT 2 инхибитори в лечението на захарен диабет тип 2
2020-01-30
ДИАБЕТ и СЪРДЕЧНОСЪДОВ РИСК
2020-01-31
Избор на терапия при недостатъчен базален инсулин (ВИДЕО)
2020-01-31
Биотехнологии в кардиологията: Моноклонални антитела - нова ера в лечението на фамилната хиперхолестеролемия
2020-01-31
Контрол на LDL-холестерола при пациенти с фамилна фиперхолестеролемия ?
2020-01-31
Биотехнологии в кардиологията: Атеросклеротични заболявания и LDL-холестерол
2020-01-31
БИОТЕХНОЛОГИИ В КАРДИОЛОГИЯТА: ФАМИЛНА ХИПЕРХОЛЕСТЕРОЛЕМИЯ И LDL-C ТАРГЕТ
2020-01-31
КАК ДА НАМАЛИМ РИСКА ПРИ БИОЛОГИЧНИ ТЕРАПИИ ОТНОСНО ТЯХНАТА БЕЗОПАСНОСТ
2020-01-31
Биоподобни лекарства – дефиниция и основни аспекти
2020-01-31
Бременност и ракови заболявания
2020-01-31
Новости в таргетна медикаментозна терапия при HER2+ рак на гърдата
2020-01-31
Диагностични затруднения при синдрома на Cushing
2020-01-31
Репродуктивен статус, полов отбор и суицид при мъжете и при жените: еволюционни основи на суицидалитета
2020-02-17
Репродуктивни нарушения при мъжа
2020-02-17
Натурален Витамин К2 - фармакологични предимства
2020-02-17
Новите "модерни" зависимости при млади хора - компютър, телефон, социални мрежи
2020-02-17
Психология на труда. Професионален стрес
2020-02-17
Агресия и агресивност
2020-02-17
Стрес и бърнаут - основни аспекти, мениджмънт и превенция
2020-02-17
Държавна и фирмена политика за здраве, безопасност и работоспoсобност. Професионално партньорство
2020-02-17
Здравно състояние на работещите при конкретни условия на труд. ЕЗИД, здравни анализи. Методология и класификации на експертизата на работоспособността
2020-02-17
Основи и тематична насоченост на физиологията на труда. Ергономия и организация на труда
2020-02-17
Тристълбова концептуална основа на трудовата медицина
2020-02-17
Ергономия - предмет, задачи, същност
2020-02-17
Децата и интоксикационния риск в ежедневието
2020-02-17
Диабетна невропатия – същност, патогенеза и клинично значение
2020-03-05
Проф. Каменов: Диабетна невропатия – диагностични методи и възможности за лечение
2020-04-13
ТЕСТ ЗА САМООЦЕНКА
2022-02-09 20:09:43

Организации, в които членувате

  • Организация на лекарите

  • Организация на лекарите клинични хомеопати

    БМХО
  • Българска асоциация по ултразвук в Медицината

    БАУМ

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Езици

български
английски
руски

Поканете ваши колеги в CredoWeb