За мен

Биография

 

Доц. д-р Боряна  Борисова ВЪРБАНОВА завършва медицина във ВМИ - Варна през 1985 г. От 1987 г. е редовен асистент в Катедра Педиатрия на МУ - Варна. През 2000 г. защитава дисертационен труд на тема "Нарушения в хуморалния и клетъчен имунен отговор при деца с олигоартритна и полиартритна форма на ювенилен хроничен артрит". От 2003г. е избрана за доцент към същата катедра. Специализирала е в областта на детската ревматология и автоимунни заболявания в Холандия, Англия, Германия и Франция.

Придобити специалности: Педиатрия; Детска ревматология и Клинична алергология

 

Публикации

 

Научни публикации

Има над 70 публикации в научни списания и над 100  участия в конгреси и конференции у нас и чужбина. Основни научни разработки са в областта на ревматологичните и автоимунни заболявания в детската възраст.

 

Член на

 

Член на редколегиите на сп. Ревматология и Scripta scientifica medica.

Член на:  Българската педиатрична асоциация, Научното дружество по ревматология, Paediatric Rheumatology European Society, СУБ, БЛС.

Опит

Ръководител Клиника по педиатрия
Варна, България, бул. Цар Освободител 100

Специалности

Педиатрия
Детска ревматология
Клинична алергология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb