Публикация

За шеста година Плевен бе домакин на ендокринни дни

За шеста година Плевен бе домакин на ендокринни дни

Форумът отбеляза 140-годишнината от освобождението на България и 40 – години от създаването на Клиника по ендокринология в УМБАЛ – Плевен „Плевенски ендокринни дни-2018г.” се проведе в зала Амброаз Паре на МУ-Плевен. Ежегодната научна среща, която доц. Катя Тодорова организира за шести пореден път бе с богата научна програма. Темата на мероприятието премина под мотото „Диабет, Ендокринология и метаболизъм”. Лекторите, които участваха са  видни български професори, преподаватели  и изследователи. Лекционният курс бе с обучителен характер и е предназначен за лекари-специалисти и специализанти, ендокринолози и кардиолози от Северозападна и Централна Северна България.

Основните научни  тематики на форума бяха  разделени в четири сесии.

Първата сесия, „Кардиологична перспектива в лечението на обезитет и захарен диабет тип 2 (Т2ЗД)”, отдели специално внимание на възникващите нарушения в сърдечно-съдовата система при затлъстяване и Т2ЗД, с които се обяснява високата честота на сърдечно-съдови усложнения и смърт при пациентите с посочените заболявания. Честотата на тези усложнения достига размерите на епидемия в глобален аспект и това дава основание да се въведе ново понятие – „Кардио-обезити”, като състояние, обединяващо сърдечно-съдовите и метаболитни нарушения при пациенти със затлъстяване и Т2ЗД. В три пленарни лекции се разглеждаха  последователно горещите точки на сърдечно-съдовия риск при пациенти с метаболитен синдром, затлъстяване и  Т2ЗД и се дискутираха възможностите на съвременните иновативни терапии, включени в лечението на Т2ЗД, за превенция на кардио - васкуралния риск. Тази сесия разгледа широкомащабно проблема на сърдечно –съдовия риск от две гледни точки –тази на ендокринолога и на кардиолога. Това предоставя възможност за по-широк обхват и по-задълбочен подход в  изложенията на лекторите, които имат изключително богат научно-изследователски и клиничен опит.

Във втората научна сесия „ Затлъстяване и неговите хормонално-метаболитни усложнения” се разглеждаха съвременните концепции за ролята на мастната тъкан като-хормонално-метаболитен орган и нейната връзка с инсулиновата резистентност и ендоделната дисфункция при метаболитен синдром. Хормонално-метаболитните нарушения при затлъстяването бяха представени в комплексността на компонентите на метаболитня синдром и самостоятелно, като е остойностена  ролята на затлъстяването за възникване на други хормонални промени в хипоталамо-хипофизната ос, щитовидната жлеза, панкреаса гонадите и имунната система. Лекторите в тази сесия бяха изявени  академични имена, които често гостуват като гост - лектори по проблематика у нас и в чужбина. 

Третата сесия  „Приемственост в медицината” представи символичен мост, на академична приемственост  между учители и ученици. В нея участват учители, поставили основите на дадено научно търсене и техните ученици, продължаващи изследванията в същата област.  Тук лекторите предоставиха надграждащи  знания, което предоставя възможност да се затвърждава приемствена връзка в науката „Ендокринология”.

Четвъртата сесия бе „Споделяне на клиничен опит”.  Лекторите в нея представиха резултатите от свои  наблюдения на клинични случаи, които са казуистични и предоставят възможност за научна дискусия с гостуващите лектори, които са с най-богат академичен и научно- клиничен опит.

В рамките на два дни пред аудиторията се предостави съвременното разбиране по посочените проблеми и ще обобщи съвременното разбиране в етио-патогенетичен и клинично-терапевтичен аспект.

         Тази година мероприятието „Плевенски ендокринни дни 2018г.” беше посветено на 140 годишнина от Освобождението на България от турско робство. По този начин,  съвременните лекари   отдадоха почит на загиналите доброволци-лекари, медицински сестри и санитари в Плевенската епопея  и в Руско-турската освободителна война. По данни на д-р Н. И. Пирогов в периода 30—31 август (11—12 септември) 1977г. медицинската помощ в Плевенския регион е била оказвана от 61 лекари (в това число са и лекарите от Червения кръст), 26 студенти по медицина, 40 фелдшери и 31 милосърдни сестри [цит. източник: „Освобождението (1877—1878)”. Автори Константин Косев и Стефан Дойнов]. Сред тях са лекарите Христо Чобанов, П. Бисеров, Георги Атанасович, Георги Карафов, Стефан Йорданов, Георги Странски, Димитър Колевич, Павел Жечев, а също така и много други други смели патриоти и доброволци , сред които се нарежда и името на графиня Юлия Вревская. 

         Научният форум „Плевенски ендокринни дни -2018г.” се посвети и  на 40 годишнината от основаването на Клиниката по ендокринология и на нейният първи ръководител доц. д-р Лилия Клечкова. Тя е избрана за почетен председател на научната среща и по този начин,  нейните ученици и последователи изразиха своята почит към нейното пионерско дело.                         

 

 

 

 

 

 

 

 

Коментари