Публикация

Нови изследвания доказват участието на вит.Д за възникването на множествена склероза

Нови изследвания доказват участието на вит.Д за възникването на множествена склероза

Пристъпно-ремитентната множествена склероза е благоприятна за лечение и се среща при 85-90% от всички пациенти. Трябва да се каже, че доброкачествената МС не е диагноза, а прогноза.


 

 

Проф. Манова, през Центъра за диагностика и лечение на множествена склероза са минали много пациенти с тази коварна болест. Наблюдавате ли промяна в заболеваемостта през последните години?

 

Налице са косвени данни за повишение на заболеваемостта, но болестността несъмнено е нарастнала. Проучване в България през 1999 г. регистрира 44.5 болни на 100 000 души население-двукратно повишена болестност в сравнение с предходното изследване през 1983 г.-21.3/100 000. Този факт показва, че нашата страна е част от високо рисковите европейски зони и е важен знак при определяне на средствата за съвременно лечение и за научните изследвания.

 

Кои са най-честите причини за това заболяване?

 

МС е имунообусловено заболяване на миелина в централната нервна система с мултифакторна етиология, която включва: предполагаем вирусен агент, генетични фактори, фактори от външната среда.

-Вирусната хипотеза е добре аргументирана, но остава недоказана. При опитни животни чрез вирусни агенти се предизвиква демиелинизация, сходна с тази при човека, но и до днес са неуспешни опитите да се култивира вирус и да се пренесе болестта от болно на здраво опитно животно.

-Генетичната етиология е обект на множество изследвания. Идентифицирани са 13 региона в хромозоми 5,6,17,19, свързани с възприемчивостта към болестта, но понятието „рисков контингент“ засега не може да се дефинира. Днес се приема, че МС е заболяване с умерено изразен наследствен риск, модифициран в различна степен от фактори на околната среда.

-Витамин Д- фактор от външната среда е обект на настоящи и бъдещи проучвания, включително и в нашата страна. Научни факти потвърждават участието на витамин Д в риска от възникване на болестта и в тежестта на неврологичен дефицит. Дискусионни са въпросите за субгрупа МС пациенти, подходящи за лечение с витамин Д, дозите на приложение, продължителност на курса.

 

 

 

Множествената склероза се характеризира предимно с неясни симптоми, които се припокриват с много други заболявания. Кои, обаче, са най-често срещаните симптоми, които могат да насочат пациентите към това заболяване?

 

Първите прояви най-често се регистрират в репродуктивна възраст- между 20-тата и 40-тата година и между 41-та и 45-тата година от живота. МС е „многолика“ болест. Чест начален признак са зрителните нарушения, описвани като „мъгла“, „петно“ в едното или другото око, болка в и зад окото, двойно виждане, смущение при уриниране. Друг признак са „парезите“- непохватност в ръката, тромавост и стегнатост в крака, умора при движение, изкачване по стълби, при шофиране. 

 

Защо някои пациенти с МС цял живот може да нямат почти никакви оплаквания, докато при други- заболяването се развива много бързо и води до инвалидизация?

 

При част от болните първите оплаквания преминават без да оставят съществени следи, при други- постепенно се натрупва неврологичен дефицит и се затрудняват в различна степен ежедневни дейности. Формата на болестта определя еволюцията. Пристъпно-ремитентната множествена склероза е благоприятна и се среща при 85-90% от всички пациенти. Тласъчното развитие на нова симптоматика или влошаване на стара, с продължителност над 24 часа (пристъп) се последва от ремисия (възстановяване в различна степен). При 30-40% от тези пациенти болестта протича доброкачествено, със съхраняване на функционалните възможности 15 години след началото, без да е известен механизма, предотвратяващ необратимите промени. Трябва да се каже, че доброкачествената МС не е диагноза, а прогноза.

 

 

Кои са най-новите лекарства и методи за лечение на болестта?

 

Особеностите при определяне на лечебния подход и социалната значимост на заболяването налагат периодично да се подготвя и приема Национална Програма за лечение на МС. Определят се критерии за включване, продължителност и прекъсване на курса с най-надеждните съвременни медикаменти, общоприети от световната наука. Най-новите имуноефективни препарати, одобрени за лечение на пристъпно-ремитиращата форма включват медикаменти с перорално и интравенозно приложение. Клиничната характеристика, МРТ находките, определят подходящото лекарство и очакваните резултати от неговата употреба.

 

Няма как да не засегнем темата, че напоследък стана модерно болни от България заминават в Индия, където се лекуват чрез средствата на източната медицина. Какво е вашето мнение по въпроса?

 

Аз съм лекар и вярвам в правилата на научното изследване, а те са точни и добре известни. Ползите от всички средства, останали встрани от този път са пожелателни.

 

Може ли човек да се излекува напълно?

 

Днес, множествената склероза се лекува, без да може да се излекува.

 

Какъв съвет бихте дали на болните и техните близки?

 

Известно е, че болестта, която не може да се излекува, периодично трябва да се контролира от специалист в областта и животът ще протича обичайно, въпреки и заедно с болестта.

 

 

Проф. Мария Манова практикува в Клиниката по неврология към УМБАЛ "Св. Георги", гр. Пловдив. Тя е учредител и член на УС на Сдружение от специалисти „ Асоциация Множествена склероза „ учредител на първото в България Сдружение за подпомагане на страдащите от МС с център в град Пловдив и редактор на научно – популярното списание „МС – лечението днес”, както и на монография „Множествена склероза- имуномодулиращ потенциал на витамин Д”.

 

Проф. Манова и нейният екип приемат пациенти за диагностика и лечение на множествена склероза.

Тел. за контакти: 0887228920 и 0882525503

 

 

Коментари