Публикация

Проф. Каменов за особеностите на диабета в напреднала възраст

Проф. Каменов за особеностите на диабета в напреднала възраст

Особеностите на диагностиката и лечението на диабета в напреднала възраст е тема на новата видео презентация на проф. Здравко Каменов, дмн, в Дигитален колеж по диабет.

 

Темата е развита подробно в четири последователни видео материала, а към тях има тест, който носи 1 кредит и сертификат. 

 

В първата част проф. Каменов се спира на причините за растящия брой пациенти с диабет тип 2 в напреднала възраст. Към ВИДЕОТО ->>>

 

Във втората част акцентът е върху особеностите на диабета при възрастните пациенти, необходимостта от съобразяване с тяхната коморбидност. Към ВИДЕОТО ->>>

 

В третата част се очертават целите на лечението. Към ВИДЕОТО ->>>

 

В четвъртата, последна част, ще чуете повече за подходите в избора на лечение, какви са препоръките за терапия съгласно най-новите гайдлайни. Към ВИДЕОТО ->>>

 

Вижте и другите материали в Дигитален колеж по диабет, най-големият научен хъб в областта на диабетологията в България!

 

Редактор Илияна Ангелова

Коментари

Бих искала да направя своя коментар по темата.Гериатрията е област от  медицината ,която изучава,лечението на  съществуващите хронични заболявания при хора след 65години. Тя  засяга  само  медицинският  аспект  на тази  възрастова група  хора. Геронтологията е  наука ,която  се  занимава със  самото  стареене, във всичките му аспекти. Тук спада  биогеронтологията,социалната геронтология, екологичната  геронтология,  юридическата  геронтология/ начините  по които  законите и правните структури взаимодействат със стареенето/. От това следва и  извода ,че  геронтологията  с всичките и  аспекти и подразделения е цяла наука,която  трябва  да се изучава  в  специализираните вузове. Това  смятам  аз и правя това  предложение.Конкретно старостта  при  пациенти с диабет,поставя много въпроси  по отношение на  грижата  за тези  пациенти,тяхното обслужване и лечение.Това е представено  от проф. Каменов  много  точно и ясно. Най-важното е  да се избегнат проявите на хипогликемия ,която  застрашава  живота на тези  пациенти ,затова и  новите критерии  за контрола на лечението  на ЗД са  съобразени с това. Благодаря на проф. Каменов за хубавите  презентации на тази тема.