Публикация

ОТВОРЕНО ПИСМО До проф. Георги Момеков, председател на Българското научно дружество по фармация

ОТВОРЕНО ПИСМО
До проф. Георги Момеков, председател на Българското научно дружество по фармация- Модератор на събитието Кръгла Маса: Зелената стратегия срещу антимикробната резистентност

 

На Вниманието на проф. Асена Сербезова- специален гост -Председател на Българския фармацевтичен съюз, номинирана за министър на здравеопазването 

 

Уважаеми проф.Момеков,

 

Поздравления за чудесната инициатива !
Проблемът за антимикробната резистентност стои от няколко десетилетия,но в условията на пандемията от Ковид-19 се застрашава човечеството, както никога досега. Използването на антибиотиците при болни с Ковид-19 би могло вече да се сравни  в цифри,  както по време на световна война.Това  е реална заплаха за човечеството да се върне почти в ерата преди откриването на антибиотиците. Нещо повече !                                            

1.България е на първо място в Европа и на второ в света  по смъртност.

 

2.Настоящата ни здравна система и нивото на медицинската ни наука /на последно  място в страните членки на ЕС / позволиха България да загубят в пъти  повече българи отколкото са загиналите дори по време на Втората световна война!!!  Това е  предизвикателство за  държавата с  най-високата смъртност в ЕС и втора в света.                                                                                             

 

3.По тези причини държавното ръководство на България би следвало да приеме това  като  свое морално задължение към народа си, към живота и света. Следва без повече забавяне  да се създадат нормативните условия и  осигурят  възможности за интензивно проучване и внедряване предложените повече от 1 година и половина  иновативни подходи и ускорено разработване на нови в борбата със свръхвисоката смъртност  у нас от Ковид-19.

 

4. Заболяването  при  Ковид-19  може  да се  ползва като модел на нов комбиниран сепсис, който започва като вирусно забаляване, развива се и  завършва като тежък комбиниран бактериален сепсис ,ендогенен сепсис , автоинтоксикационен  шок, ,инфламазома , свръхактивация на тромбоцитната агрегация , микротромбоемболизъм генерализиран в  малките съдове и др.     

 

Бих искал да взема отношение по темата на кръглата маса , да споделя своя опит и направя някой предложения , за това  как би могло да се намали микробното число , бактериалните ендотоксини и други комплексни фактори ,които доказано  убиват болните,/вкл и при Ковид-19 /. Как да се повиши ефективността на терапията в условията на животозастрашаващ хроничен стафилококов сепсис, резистентен към всички известни преди около 20 години антибиотици и как  бе спасен тогава един човешки живот на 19 години /войник лекуван във ВМА / ?                                                                

 

Водещите тогава  у нас експерти , корифеи в областта на коремната гнойно- септична хирургия, инфекциозни болести, микробиология ,интензивна терапия  др. считаха ,че са изчерпани всички възможности на традиционната медицина!

 

Разширеният консилиум прие аргументите в предложението  на  лекар-клиничен имунолог да се приложи  нетрадиционна терапевтична схема, включваща и плазмафереза с плазмозаместване. Поради липсата на  работещ такъв апарат се проведе тогава също по негово предложение:

 

1.Двукратна депурация на болния, чрез интензивна "Екстракорпорална карбосорбция" Това бе осъществено благодарение на специалистите от клиниката по токсикология  във ВМА и депозираните конкретни разчети за терапията внесени от предложителя й доц. В.Манев.

 

2. В същия ден след проведената успешна апаратурната екстракорпорална интензивна депурация се въведоха венозно следните препарати в умерени дози:


1. Имуновенин амп.                                                                               

2. Опитимални  разрешени дози на антистафилококов гамаглобулин.
3.Поддържане в динамика на всички жизнено важни показатели в интензивната терапия.

 

Подобрението на болния и показателите му, започна  още през първите  
24 часа . След около един  месец пациентът беше изписан „Клинично здрав”,след 6 месеца провеждана неефективна комплексна  антибиотична   интензивна терапия  с най-скъпите антибиотици и всички други други рутинни средства известни тогава в интензивната  медицина.                                                                  

 

Проблемът по проучването и внедряването на иновативни проекти по стратегически важните за държавата  здравни проблеми , може да се осъществи ако бъдат подбрани и оторизирани с нужните правомощия правилните специалисти т.е.с доказуемо иновативно мислене и се създадат в спешен порядък нормативните условия ,както при една световна война за постигане иновативен прогрес в медицината . Здравеопазването ни все още има капацитет за да даде своя принос , а фаталните случай от Ковид-19 или при сепсис с антибиотична резистентност да станат, както е в развитите Европейски държави, а защо не и по изключение.

 
ИЗБРАНИ ПУБЛИКАЦИИ на  автора по темата:
https://www.credoweb.bg/profile/107631/dots-vladi-vasilev-manev-dm/publications
1.Какво може да се прави при  липсата на специфично лечение и ваксина за профилактика при Covid-19?
https://www.credoweb.bg/publication/123121/kakvo-mozhe-da-se-pravi-pri-lipsata-na-spetsifichno-lechenie-i-vaksina-za-profilaktika-pri-covid-19
2.Защо България е първа по смъртност в света от Ковид-19? Доц.В.Манев -клиничен имунолог
https://www.credoweb.bg/publication/130057/zashto-balgariya-e-parva-po-smartnost-v-sveta-ot-kovid-19-dotsvmanev-klinichen-imunolog
3.МОЖЕ ЛИ ДА СЕ СПРЕ ПОВИШАВАНЕ СМЪРТНОСТТА ОТ КОВИД-19 У НАС  ИЛИ  ДА СЕ НАМАЛИ ЗНАЧИМО ?
https://www.credoweb.bg/publication/129940/mozhe-li-da-se-spre-povishavane-smartnostta-ot-kovid-19-u-nas-i-da-se-namali-znachimo

 

4.П О З Д Р А В И Т Е Л Е Н  АД Р Е С От Доц. Влади Василев Манев, дм клиничен имунолог ДО  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  НА ОРГАНИЗАЦИОННИЯ  КОМИТЕТ  
НА  XIV НАЦИОНАЛНА  КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ

https://www.credoweb.bg/publication/129540/p-o-z-d-r-a-v-i-t-e-l-e-n-a-d-r-e-s-ot-dots-vladi-vasilev-manev-dm-klinichen-imunolog

5.За някои неизползвани възможности за по-голям шанс за живот в условията на пандемия от COVID-19 Доц.В.Манев /клиничен имунолог/
https://www.credoweb.bg/publication/125077/za-nyakoi-neizpolzvani-vazmozhnosti-za-po-golyam-shans-za-zhivot-v-usloviyata-na-pandemiya-ot-covid-19-dotsvmanev-klinichen-imunolog

 

Коментари

Благодаря ви доц. Манев,

Мисля, че наистина е много тъжно, че у нас експертният потенциал несъмнено е много висок, а организационно се проваляме, включително по отношение на това да се възползваме от опита на родните клиницисти. В този смизъл кръглите маси вероятно биха помогнали да се даде възможност за транслация на теория в практика и обратно. 

Уважаеми проф.Момеков,
Благодаря Ви за отговора ! Бих искал ако можете да ни дадете съвет
за следния казус :
 
Регистрирали  сме  преди около 5 години  патент за „Полезен модел” за ваксина за стимулиране на Т-клетъчния имунитет при онкоболни със солидни тумори. Години търсихме и очаквахме съдействие от МЗ за проучване и внедряването им. Така се похабиха в безплодна кореспонденция повече от 5 години. Ако беше внедрена ваксината доразработена и призната с патент за полезен модел за стимулация на Т-клетъчния имунитет при онкоболни, сега би могла да се приложи а за профилактика от Ковид-19 при възрастни хора за стимулация на Т-клетъчния имунитет за намаляване смъртността у нас. В актуална публикация наскоро китайски учени излизат с обширни научни проучвания и доказват ,че именно Т-клетъчния имунитет е водещ и решаващ при болните с Ковид-19 и е най-важен за профилактика и изхода от болестта. МЗ продължава да няма гласуван бюджет за проучване и внедряване на иновативни предложения, нито има норматив за правомощия да възлага иновативни проучвания .Бизнесът ,вкл. и фармакологичния   не прояви  интерес . 

Държавата няма гласувани правомощия ,респ-няма закон,по който да може да инвестира ,да  придобива като  изкупува интелектуална собственост в стратегически важни за държавата направления !/ Ваксина за профилактика на  Ковид-19 , Т-клетъчна имунотерапия на рака и др./

Какво бихте ни посъветвали  ?                                                                                                 

С Уважение  Доц.В.Манев / v_manev@gbg.bg  

В учедителният акт на Европейският съюз/ЕС/ е записано ,че страните в ЕС ще се ръководят от принципите на познанието. Публикувахме преди повече от 1 година и половина /23.04.2020г / аргументирано предложение до МЗ за намаляване  смъртността от  К-19 и  клинично проучване , апробиране и внедряване на предлаган от нас три степенен  апаратурен комплекс за интензивна терапия при теиз болни ,включващ плазмафереза с плазмообмен /частично отстраняване / и последващо плазмозаместване с плазма от здрави донори , депурация на кръвта чрез "Ектракорпорална карбосорбция  от  факторите ,които  доказано  убиват тежко болните с Ковид-19  др.Това е пътят и друга алтернатива няма за сега за намаляване рисковете от тежки усложнения и фатален край при болни с Ковид-19 . Публикували сме предложението многократно в специализираните медиии и сме го адресирали до отговорните държавни институции./Здравен навигатор 20.03.20 , Доклад-предложение До М-ра на здравеопазването Вх. № 94-1923 /24.04.2020г..Публикация Здравен навигатор/ 29.04.2020г / ,Dir.bg .на 24.04.и ел.сайт Тоест 25.04.2020г.

Сега е нужно повече от всякога да се търси и да се чува повече мненито на специалисти с доказано иновативно мислене, а не само на заемащите авторитетни  позиции. Историята на медицината и на човечеството са доказали,’ особено в условията на тежки кризи,че  не винаги тези с най-високи титли и звания  могат повече  когато става дума за борба за живот.