Публикация

Предиабет

Предиабетът е състояние, което се проявява месеци или години, преди да се появи диабетът. Той има характерни систематични белези, макар че обикновено няма симптоми.


Диабет и предиабет - Провита

Това състояние включва две нарушения във въглехидратната обмяна, известни като нарушен (намален) глюкозен толеранс (НГТ) и нарушена (повишена) гликемия на гладно (НГГ). НГТ има тогава, когато кръвната захар на гладно е в нормални стойности, но на 2-рия час след ОГТТ (обременяване с глюкоза) е между 7.8 и 11.1 mmol/ l. При НГГ има повишена кръвна захар на гладно между 6.1 и 6.9 mmol/ l, и нормална кръвна захар на 2-рия час (под 7.8 mmol/ l) при ОГТТ. Основните рискови фактори за развитие на тези отклонения са същите както при ЗД2.

Установено е, че рискът от преминаване към ЗД2 при наличие на едно от тях възлиза на 10% годишно, т.е. всяка година 10 души от 100 с предиабетно състояние преминат в ЗД2 [14-16]. От друга страна е доказано, че тези нарушения, макар и по-бавно, водят до същите усложнения, както и самия ЗД2 [17,18]. Ето защо е изключително важно те да бъдат активно търсени сред рисковите групи, още повече, че тяхното предотвратяване не е свързано със сериозни финансови инвестиции. В много клинични наблюдения е установено благоприятното повлияване на тези нарушения от промяна в стила на живот, включваща здравословно хранене и редовна физическа активност. 

Коментари

Анонимен
29 сеп 2017 17:34

Добър ден, направих си обременяване, глюкозата ми в 0 мин е 3,89, в 60 мин е 8,01 и в 120 мин е 5,67. Инсулина ми в 0 мин е 20.33 а на 120 мин е 206.3. Искам да попитам това предиабет ли е? И кой тип?