Публикация

Индекс на телесна маса и диабет

Редица сериозни проучвания и метаанализи показват връзката между наднорменото тегло и затлъстяването и диабета. Установява се връзка между нарастването на индекса на телесната маса (ИТМ) и смъртността и между ИТМ и заболеваемостта като цяло.


В различни проучвания е установено, че с нарастване на индекса на телесна маса (BMI), постоянно се увеличават и случаите на захарен диабет.

Затлъстяването и захарният диабет се открояват като рискови фактори за сърдечно-съдови заболявания. За оценка на риска служи ВМІ и разпределението на мастната тъкан в организма, заедно с обиколката на талията и съотношението талия-ханш. 

Най-значимата от всички крайни възможности е общата смъртност. Връзката между индекса на телесната маса (BMI) и смъртността е проследена неотдавна в голям метанализ, в който са участвали 894 000 души от 57 проспективни проучвания. 61% от изследваните лица са мъже, средната им възраст е 46 години; за среден период на наблюдение от 8 години смъртните случаи са повече от 66 000. Спрямо BMI от 25kg/m2 по-нататъшното увеличение на BMI с 5kg/m2 предизвиква 30%-но нарастване на риска от смърт. С нарастване на BMI рязко се покачва и рискът от сърдечно-съдови смъртни случаи. BMI между 30 и 35kg/m2 води до съкращаване на продължителността на живота с 2-4 години, а BMI между 40 и 45kg/m2 – с 8-10 години.

В друго проучване се изследва зависимостта между BMI и заболеваемостта2. Изследвани са жени от проучването Nurses’-Health-Study и мъже от проучването Health-Professional-Study. И при двата пола с увеличаване на BMI нараства рискът от ССЗ, от артериална хипертония, и особено – рискът от захарен диабет. Рисков фактор за заболяванията е не само BMI сам по себе си; независимо от достигнатия BMI, по-нататъшното му увеличаване е свързано значително с риска от заболявания.

Проучването EUROASPIRE3

Като се наблюдава развитието на BMI през изминалите 30 години, прави впечатление, че предимно при пациенти със захарен диабет има значително увеличение на BMI, т.е. именно при онези пациенти, при които високото телесно тегло представлява особено голям проблем.4 Проучването EUROASPIRE изследва сърдечно-съдовите рискови фактори при пациенти със сърдечни заболявания в три периода от време – 1995–1996 г. (EUROASPIRE I), 1999–2000 г. (EUROASPIRE II) и 2006–2007 г. (EUROASPIRE III). В този период от време се установява много съществено увеличаване на затлъстяването; в изследването EUROASPIRE-III почти 40% от пациентите с коронарна болест имат затлъстяване. Неговото увеличение се съпътства и от увеличаване на случаите на захарен диабет: повече от 20% от пациентите с коронарна болест имат изявен захарен диабет. А случаите на недиагностициран захарен диабет са още повече. Данните от нашата работна група показват, че само около една трета от пациентите със стабилно ССЗ имат нормална глюкозна обмяна.5

Проучването INTERHEART6

В проучването INTERHEART, голямо проучване на случаи и контроли с 27 000 участници от 52 страни, е изследвана зависимостта между BMI и съотношението талия-ханш (WHR - мярка за централно натрупване на мастната тъкан, предимно около корема) с инфарктите на миокарда. Още при едновариантните анализи WHR има по-голяма връзка с инфарктите на миокарда, отколкото BMI, но след преизчисление за другите рискови фактори BMI вече няма толкова значима връзка с тях, но затова пък – WHR има. Данните на нашата работна група показват, че именно във високорисковата популация на пациентите с коронарна болест голямото WHR и голямата обиколка на талията са съществени предсказващи показатели за сърдечно-съдови инциденти.

Затлъстяването се свързва с повечето сърдечно-съдови рискови фактори, по-специално с повишено систолно и диастолно артериално налягане, повишен LDL-холестерол и нисък HDL-холестерол. С увеличаване на BMI случаите на захарен диабет нарастват много; захарният диабет обаче е изключително изпъкващ показател за сърдечно-съдови заболявания. С нарастване на BMI намаляват случаите на тютюнопушене, но това не може да изравни като цяло неблагопрятното въздействие на BMI върху сърдечно-съдовите инциденти.1

Коментари

Много от диабетиците с диабет тип 2 напълняват след започване на инсулиново лечение, а много от хората с метаболитен синдром рано или късно развиват диабет. При скринингите, които правим в цялата страна, най-често откриваме, че диабетът, метобалитният синдром и затлъстяването вървят "ръка за ръка" - при едни и същи пациенти, при пациенти от една и съща рода, семейство.