Публикация

Пациентските организации - все по-професионални

Национална пациентска организация приключи успешно проекта „Среда отвътре навън“ за изграждане и укрепване на капацитет


Национална пациентска организация проведе в Пловдив двудневен Национален форум „Организационно развитие и укрепване“ с участието на 100 пациентски лидери от цяла България. С това събитие приключи един наистина успешен проект за изграждане на капацитет на най-голямата у нас пациентска организация. Проектът „Среда отвътре навън“ стартира преди година  и в рамките на проекта се организираха осем двудневни обучения в Казанлък, София, Тетевен, Велико Търново и Самоков. В тези обучения се включиха 138 представители от 28 организации членки на Националната пациентска организация /НПО/. Най-търсените теми бяха проекти, набиране на средства, вътрешна и външна комуникация, застъпничество, решаване на конфликти, доброволчество. 

Проектът се финансира по Програмата за подкрепа на неправитествените организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. и е един от най-значимите проекти в програмата. За една година бяха реализирани следните активности: извършване на оценка на организационния капацитет на НПО и нейни организации членки, изготвяне на препоръки и указания за подобряване на работата, разработване на обучителни модули и програми по застъпничество, доброволчество, комуникации, проекти, фондонабиране и конфликти.

В рамките на проекта беше апробирана методология и рамка за оценка на капацитет на организациите, беше разработен и инструмент за последващо проследяване на въздействието от проекта. 

Според Нина Георгиева, член на УС на НПО и мениджър на проекта, много активности за изграждане на капацитет могат да се извършат чрез проектно финансиране, важното е всяка стъпка да се прави професионално и да се търсят устойчиви резултати.

Според Милен Чавров, член на УС на НПО, проектът е оказал огромен ефект върху повишаването на капацитета на членските структури на НПО, което е от изключително значение за постигане на силно пациентско движение в страната. 

Според д-р Станимир Хасърджиев, председател на Национална пациентска организация, това е един от многото проекти, които НПО осъществява и е поредната значима крачка за структурно укрепване на регионалните клонове и пациентските организации по различните заболявания. 

Според Ирина Симитчиева, председател на сдружение „Сили имам да се боря“ и участник в проекта, нейната организация вече прилага на практика наученото по време на обученията, а пряк резултат от обучителните програми са новосъздадените партньорства на организацията с кметовете на Ихтиман, Самоков и Елин Пелин. Благодарение на наученото, сдружение „Сили имам да се боря“ е подобрило комуникацията си с местните медии и е успяло да привлече множество доброволци.

Според Мариана Александрова, председател на "Диабет и предиабет", чрез проекта са създадени много добри модули, които могат да се предложат като социално предприемачество не само в пациентския сектор, но и на нестопанските организации като цяло.

Коментари

Пациентските организации дължат много на лидерите на НПО, включително и на д-р Хасърджиев.

Много хубаво ма тоя измекяр по средата по-добре не го показвайте изобщо