Публикация

ОКОЛО 30 000 ДУШИ В БЪЛГАРИЯ ЖИВЕЯТ С БОЛЕСТТА НА БЕХТЕРЕВ

Национална информационна кампания "Сега вече знаете" ще се проведе от 13 ч. на 9 май 2015 г. в Народна библиотека "Иван Вазов" в Пловдив


Болестта на Бехтерев е заболяване на младите хора, които се намират в трудоспособна възраст между 18 и 35 години. Един от основните им проблеми е късното диагностициране. На медицинските специалисти отнема между 6 и 8 години за поставяне на диагнозата. Причините за това най-често са неясните симптоми, късното насочване на хората към медицински специалист- ревматолог и липсата на информираност.

Болестта на Бехтерев засяга около 0.6% до 1.0% от населението на земята. На базата на съвсем умерена преценка броят на болните от болестта на Бехтерев значително надвишава 600 000 в Европа и 350 000 в САЩ. По неофициални данни на Министерство на здравеопазването в България броят на хората с това заболяване е приблизително 30 000 души.

То засяга негативно много области от ежедневието, повлияни са също така сънят, настроението, мотивацията и способността за справяне с ежедневните дейности.

Едно от големите опасения на страдащите от болестта е загубата на независимост. Болестта на Бехтерев повлиява и връзката на болните със семейството и приятелите, ограничавайки социалния им живот. Голяма част от тях споделят, че подбират местата, които посещават, в зависимост от толерантността и разбирането, които срещат.

Късните последици от заболяването са свързани със значителна икономическа загуба за обществото (високо директна и индиректна цена).

Вече диагностицирани хора се сблъскват с множество пречки, които намаляват възможностите за нормален живот: изключително недостатъчна рехабилитация (по клинична пътека – 7 дни и по НОИ – 10 дни), неправилно разпределение на ревматолози в България (има области в България,в които нямат нито един специалист), малък брой на детски ревматолози (само 5, като 4 от тях са в София), непълен спектър от медикаменти, които могат да се използват в борбата с хроничното възпаление и болка. Отсъства и възможността за консултации на пациентите с психолог, което е от изключително значение за тях още при поставяне на диагнозата.

На събитието - Национална информационна кампания "Сега вече знаете", която ще се проведе от 13 ч. на 9 май 2015 г. в Народна библиотека "Иван Вазов" в Пловдив, ще се обсъждат възможностите за подобряване качеството на живот на болните от Бехтерев – както от страна на държавата, така и от страна на обществото като цяло. Ще бъде предоставена възможност на присъстващите да се информират относно симптоми, изследвания, лечение, профилактика, социални услуги, права и възможности за интеграция, да задават въпроси директно на специалисти от различни сфери.

Коментари

В случая със сигурност не става дума за болестта на Бехтерев. Няма съмнение, че е налице някаква гръбначна патология. Заповядайте в Клиниката по ревматология, за да се изясни диагнозата.

Здравейте! Искам да попитам следното.След ЯМР 2014 на гръбначен стълб са открити шморлови телца, остеофит,сплескан диск и начална дехидратация в областта на S1-L5. и ДВУСТРАННО РАЗПОЛОЖЕНИ НЕСПИЦЕФИЧНИ ХИПЕРИНТЕНСНИ ЛЕЗИИ В БЯЛОТО МОЗЪЧНО ВЕЩЕСТВО.ДА ЛИ ТОВА МОЖЕ ДА СА СИМПТОМИ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО БЕХТЕРЕВ