Публикация

Четвърто лапароскопско училище за студенти организира МУ-Плевен

Училището не цели масово участие, а провеждане на обучение на малка група студенти, селектирани според тяхната мотивация и изявени практически и научни интереси в областта на съвременната хирургия


Медицинският университет - Плевен, съвместно със студентите-участници в Кръжока по онкологична хируригя под ръководството на доц. д-р Добромир Димитров, д.м., организират четвъртото училище по лапароскопска и роботизирана хирургия. То ще се проведе от6 до 8 ноември в Телекомуникационния ендоскопски център. Училището се провежда всяка година, радвайки се на все по-голям интерес от страна на българските и чуждестранните студените. За пръв път тази година, поради засиленото желание за участие от страна на все повече чуждестранни студенти, изданието беше разделено в 2 сесии - една за български и следваща - за чуждестранни студенти през м. март 2016 г. Идеята на форума кореспондира със съвременните схващания за хармонично развитие на младите хирурзи, като се прилага успешно във водещите европейски центрове за обучение по лапароскопска хирургия. Училището не цели масово участие, а провеждане на обучение на малка група студенти, селектирани според тяхната мотивация и изявени практически и научни интереси в областта на съвременната хирургия. От всички млади медици, желаещи да вземат участие във форума, са избрани 11 активни участници, които са отговорили на предварително зададените изисквания. Освен тях още 15 студенти ще се включат като пасивни участници. Студентите, участващи в училището, ще се запознаят с принципите, индикациите и приложенията на лапароскопската хирургия, както и с различията между конвенционалната и роботизираната хирургия. Активните участници ще имат възможност да овладеят основни лапароскопски знания и умения чрез практически упражнения с виртуални и бокс-тренажори. По време на събитието водещи специалисти в областта на лапароскопската и роботизираната хирургия ще изнесат лекции за студентската аудитория, сред които са имената на чл.-кор. проф. д-р. Гр. Горчев,дмн; проф. д-р. С. Томов, дмн, проф. д-р. Т. Делийски, дмн, доц. д-р. Николай Колев, дм, доц. д-р Добромир Димитров, дм, д-р Емил Филипов и д-р Димитър Цанков. Специален гост-лектор на форума ще бъде д-р Н. Белев от МБАЛ Еврохоспитал Пловдив. За пръв път тази година лектори ще бъдат и млади лекари, които ще изнесат кратки лекции за минимално-инвазивната хирургия.

Коментари