Публикация

Резюмета от Седмия конгрес по нефрология - Хисаря, 2015 г.

.


От 20 до 22 ноември 2015 г. в град Хисаря се проведе Седмият конгрес по нефрология, който ще бъде с международно участие. В конгреса ще вземат участие нефролози и лекари, работещи в нефрологични структури, специализанти. Някои от лекторите бяха водещи чуждестранни специалисти.

Вижте резюметата от Конгреса в прикачения файл.

Прикачени файлове

Резюмета от Седмия конгрес по нефр...

Коментари