Публикация

Моето дете и стволови клетки - защо трябва да се съхраняват?

Официалните данни на Изпълнителна Агенция по трансплантация показват че Future Healht има най-много съхранени проби в България за 2014 г.


Вили Пеева е Администратиен Директор на МЦ Афродита от 2007 г. Центъра е официален предствител на Future Health – първата частна акредитирана банка за съхранение на стволови клетки. Вили Пеева е завършила право и работи в сферата на здравеопазването като медикал мениджър от 2004 г. Под нейното ръководство МЦ Афродита, е номинирана два пъти от Престижната Европейска Бизнес Асамблея / Оксфорд /2014 г. и 2015 г./. и е наградена в България за най-бързо развиващ се медицински център /2013г./, най-добра тъканна банка, /2014 г./ и за цялостна благотворителна дей- ност/ 2014 г./. Официалните данни на Изпълнителна Агенция по трансплантация показват че Future Healht има най-много съхранени проби в България за 2014 г. Вили Пеева владее 5 езика, омъжена е и има двама сина.

- Г-жо Пеева , какво означава „съхранение на стволиви клетки на бебето в частна банка „?

- В последните години ставаме свидетели на уникални постижения в областта на регенеративната медицина и приложението на стволовите клетки. За пример ще ви дам последните оповестени резултати, а именно функциониращи органи на човешкото тяло като сърце, пикочен мехур и ембрионален мозък. Уникалното е в това че те са създадени от стволови клетки. Точно такива, които се извличат от кръвта на пъпната връв и тъканта по време на раждането.

- Кръв от пъпната връв и плацентата имат предимство пред всички други източници на стволови клетки, защото при раждането те нямат възраст. Съхранението им в частна банка каквато е Future Health – първата частна акредитирана банка в Европа е гаранция че вашите стволови клетки ще се съхраняват и предоставят за лечение на детето и членовете на неговото семейство.

- Последните резултати на Изпълнителна Агенция по Трансплантация , сочат че Future Health е банка на която се доверяват семействата. На какво се дължи това доверие?

- Една развиваща се компания каквато е Future Health , винаги залага на опита, а именно успешните трансплантации на наши клиенти . Подобни резултати говорят най-ясно за качеството и сигурността на нашите услуги. В областта на стволовите клетки ние сме единствената компания наградена и призната от кралицата на Англия. Ние не се свиваме или преструктурираме, ако погледнете развитието в световен мащаб, работим в над 65 държави на 6 континента.

- Съхранените стволови клетки на детето ми при раждането, могат ли да се използват за членовете на семейството ми?

- Едно от най-трудните неща е да успеем да променим мисленето си, да сме информирани и гледаме извън пределите на нашата държава. Съхранението на стволови клетки при раждането осигурява за семейството незабавен достъп до здрави, млади клетки за лечение. С днешните приложения е изчислено, че вероятността от използване на такава проба през целия живот на човека е около 1/200 и, че един на всеки трима души над 60 години, могат да се възползват днес от приложението на стволови клетки. Ние обичаме да говорим с факти, а именно над 45% от направените успешни трансплантации са между членове на семейството. В Future Health пробите се съхраняват за автоложна и алогенна фамилна трансплантация /членовете на семейството/.

За какви заболявания се прилагат стволовите клетки днес?
Днес стволови клетки от кръв от пъпната връв се използват за лечение на злокачествени и автоимунни заболявания. Новите процедури в регенеративната медицина са насочени към използване на стволови клетки от кръв от пъпна връв за заболявания като ювенилен диабет, аутизъм и церебрална парализа. Стволови клетки може да се използват за лице със сърдечна недостатъчност, белодробна фиброза, емфизем, инсулт, фрактури, множествена склероза, остеоартрит и изгаряния. Обявено е и създаването на сърдечните клапи, пикочния мехур, челюстта и трахеята, докато в предклиничен етап са проучвания за регенериране на сърцето, черния дроб и бъбреците.- Има публично банкиране, защо фамилното частно банкиране на стволови клетки е важно?

- Стволовите клетки, събрани при раждането на детето, на което принадлежат, са напълно съвместими с организма, от който те произхождат. Публикуваните данни на големи центрове за проучвания показват само 14% от трансплантациите са от банки за публичен достъп. За лечение на левкемия, семейното банкиране допринесе 58% от присадки, за рак на детето 98%, а за лечение на лимфома на 94% и за хемоглобинопатии тип таласемия 86%. За разлика от публичните банки които действат на принципа на доброволното кръводаряване „ти даваш за всички„, частното банкиране в Future Health гарантира ползване на пробата само за членовете на семейството.

- Какви са критериите за избор на надеждна компания за съхранение на стволови клетки? На какво родителите трябва да обърнат внимание?

- За родителите е препоръчително да обсъдят със своя лекар, вземането на подобно решение. Задължително да разгледат договора, който подписват с компанията и дали банката фигурира като страна по договора. Да се проверяват лицензите на лабораторията, в която се съхраняват клетките. Да изискват извадка от резултатите за успешно съхранение. Резултатите трябва да посочат броя и качеството на стволови клетки, които са били съхранени. От голямо значение е и финансовата стабилност на лабораторията, но и на българския и представител. Капитал, дълготрайни материални активи, човешките ресурси са едни от факторите, които показват капацитета на една надеждна компания за съхранение на стволови клетки. Ние Future Health сме и единствената компания в България, която освен, вземане, съхранение, изследване, предлага връщане на пробата и финансиране на самата трансплантация до определен размер. Целия процес се покрива от самата банка и не е обвързан със застрахователни компании, финансови институции или допълнителни разходи.

- Каква е зависимостта между качество, сигурност и цена при избор на банка за съхранение на стволови клетки?

- Процеса на съхранение на стволови клетки има два етапа. Единия е професионално съхранение на пробата, което зависи от качеството на банката, другото е финансовата стабилност, за периода за който ще се съхранява. Ние можем да се гордеем, че и за двете пера сме успели да предложим на нашите клиенти максималното качество с минимален разход. Нашите лаборатории са лицензирани от държавните органи и наградени от най-висши институции. Фирмите ни са финансово стабилни, без кредити и не се търгуват на борсата. Разбира се цената на услугата се формира от тези фактори. Обема на работа на една банка в световен мащаб е от голямо значение.

- Колко голяма е ролята на лицензите и сертификатите за правилното функциониране на съхранените в лаборатория стволови клетки?

- Значението е огромно. Представете си че ако една лаборатория има лиценз само за автоложна трансплантация, не позволява пробата да се използва за членове на семейството, за разлика от лабораториите, които имат лиценз и за автоложна и за фамилна алогенна трансплантация. Сертифицирането означава, че лабораторията e подложена на редовни проверки от независими външни органи, които работят в съответствие с конкретните международни стандарти за качество. Това от самосебеси показва тяхната огромна роля. Именно тук е мястото да споменем, че Future Health е първата частна акредитирана банка в Европа.

www.future-health.bg

Коментари