Публикация

​СВЕТОВЕН БЪБРЕЧЕН ДЕН – 10. МАРТ 2016 г.

Лекарите от Клиниката по нефрология и диализа на УМБАЛ „Д-р Г. Странски” всяка година вземат участие в провеждането на СБД


Световният бъбречен ден (СБД) е световна здравна инициатива, посветена на профилактиката и лечението на бъбречните заболявания. Провежда се през втория четвъртък на месец март. За първи път бе отбелязан на 9 март 2006 година. Така СБД се провежда тази година на 10 март, за единадесети път. 

Инициатор и организатор на СБД е InternationalFederationofKidneyFoundations (Международна федерация на бъбречните фондации). В България организатори на провеждането на Бъбречния ден са Българската бъбречна асоциация и Българското нефрологично дружество. Лекарите от Клиниката по нефрология и диализа на УМБАЛ „Д-р Г. Странски” са членове на Асоциацията и Дружеството и всяка година вземат участие в провеждането на СБД.

След първото честване през 2006 г., значението на Световния Бъбречен Ден нарасна значително и се превърна както в широко отбелязвано събитие в света, посветено на бъбречните заболявания, така и най-успешната инициатива, целяща да се повиши вниманието не само от страна на широката общественост, но и от правителствените здравни администрации към бъбречните заболявания и най-вече към хроничната бъбречна недостатъчност (ХБН). През 2006 г. СБД е бил отбелязан в 48 страни, а след 2010 г. се отбелязва в повече от 100 страни по всички континенти.

Досега темите на СБД през различните години са били посветени на здравето на бъбреците, на невероятните особености на бъбречната функция, на епидемиологията на бъбречните заболявания, на връзката и зависимостта на бъбречните заболявания от захарния диабет, хипертоничната болест, на тясната връзка между сърдечно-съдовите заболявания и хроничните бъбречни болести, на хроничната бъбречна недостатъчност.

Фокусът на СБД тази година е насочен към бъбречните заболявания в детската възраст.

Основната цел на СБД е да информира хората, че бъбречните заболявания са важни, значими и инвалидизиращи; че често симптомите им не са тежки, поради което много често се подценяват. Понякога протичането на бъбречните болести е латентно – безсимптомно или малкосимптомно. Особено важно е, че въпреки това много от тях протичат прогресиращо и водят след различно дълъг период от време до хронична бъбречна недостатъчност.

В допълнение – СБД цели: да насърчава здравословни навици, предпазващи от хронични бъбречни заболявания; да обучава лекарите за тяхната ключова роля при навременното откриване на хроничните бъбречни заболявания и за намаляването на риска от тях.

И ощи – да подчертае важната роля на местните и националните здравни власти за контролирането на епидемията от хронични бъбречни заболявания.

Клиниката по нефрология и диализа е една от най-големите и в България. Има 42 годишна история и утвърдени традиции и авторитет. Разполага с Отделение по нефрология с 20 легла и Отделение по диализа с 21 хемодиализни апарата. Всички апарати са производство на немската компания „Фрезениус” – световен лидер в областта на хемодиализната техника и диализните технологии. Особено важно е, че всички апарати са нови, като пет от тях са закупени от нашата болница в края на 2014 г. По-голямата част от консумативите и лекарствата използвани за лечение с диализа са произведени в чужбина и съответстват на световните и на европейските стандарти.

Персоналът на Клиниката включва единадесет лекари ( един от които е професор), 31 медицински сестри, 13 санитари и 7 технолози. Повечето лекари имат призната специалност по вътрешни болести и нефрология. Лекарите и медицинските сестри са доказани професионалисти, които осигуряват високо качество на диагностиката и лечението на бъбречните болести.

През 2015 г. в Отделението по нефрология са лекувани повече от 700 пациенти с различни бъбречни заболявания. Част от тях са от други области. По правило това са лица с тежки или трудни за диагностика и лечение болести и с хронична бъбречна недостатъчност. В отделението се прилагат всички модерни диагностични методи, в това число ехография, контрастна урография, компютърна томогрофия, пункционна бъбречна биопсия. За сравнение последната се осъществява в България още само в София и Варна и Пловдив.

В Отделението по диализа през 2015 г. са лекувани общо 263 пациенти: с хронична бъбречна недостатъчност – 211, с остра бъбречна недостатъчност и тежки отравяния - 52.

През 2016 г. броят на хемодиализните процедури е 15 740, а през цялата година е провеждано лечение с перитонеална диализа на 10 болни. В Отделението се осъществяват всички методи за създаване на временен и постоянен съдов достъп за хемодиализа, а съвместно с Отделението по съдова хирургия и Клиниката по гнойна хирургия се провежда лечение съответно на усложненията на постоянния съдов достъп и имплантация на катетри за перитонеална диализа.

През 2015 година са осъществени общо 191 инвазивни интервенции. Имплантирани са общо 90 тунелизирани катетъра, конструирани са 77 артерио-венозни анастомози. Около 70% от интервенциите са на болни от областите Видин, Монтана, Враца, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Русе, Силистра, Бургас, Ямбол, Варна.

Ранното откриване на бъбречно увреждане е изключително важно! То дава възможност за навременно лечение, с което може да се избегне или да се отсрочи с години започването на диализно лечение. Именно затова хората трябва редовно да бъдат изследвани за бъбречно заболяване. Особено важно е общопрактикуващите лекари да провеждат уринни и други параклинични изследвания на своите пациенти и при най-малките отклонения и подозрение за бъбречна болест да ги насочват за консултация с нефролог. Лекарите, пациентите и здравните власти трябва да бъдат обединени в дейността си за ранното диагностициране и лечение на бъбречните болести.

Коментари