Публикация

Ставната ехография - ранна диагностика на ревматичните заболявания

Артросонографията (ставна ехография) е ултразвуков метод на диагностика на ставните и околоставни заболявания


Артросонографията (ставна ехография) е ултразвуков метод на диагностика на ставните и околоставни заболявания. Той се използва рутинно в ревматологичната практика през последните 10 години.  

Коментари