Опит

1000, София, България, кв. Полигона, бл. 43, вх.1, офис 2
Платен прием
Работи с осигурител
Д-р Родина Несторова създаде публикация
2016
Едва около 5% от пациентите с остеопороза се лекуват
Едва около 5% от пациентите с остеопороза се лекуват

Остеопорозата е най-честото костно-метаболитно заболяване при човека. Тя се характеризира с ниска...

Д-р Родина Несторова създаде публикация
2016
Ставната ехография - ранна диагностика на ревматичните заболявания
Ставната ехография - ранна диагностика на ревматичните заболявания

Артросонографията (ставна ехография) е ултразвуков метод на диагностика на ставните и околоставни...

Публикации

Едва около 5% от пациентите с остеопороза се лекуват
Едва около 5% от пациентите с остеопороза се лекуват
Публикация
Ставната ехография - ранна диагностика на ревматичните заболявания
Ставната ехография - ранна диагностика на ревматични...
Публикация
Д-р Родина Несторова създаде публикация
2016
Остеодензитометрия - съвременно изследване за остеопороза
Остеодензитометрия - съвременно изследване за остеопороза

DXA (остеодензитометрия) е изследване на костната плътност, на което се базира определението на С...