Публикация

Лятна академия по спешна медицина

Обучението се провежда за четвърта година и в него се включват 50 студенти от медицинските факултети на МУ “Проф. д-р Параскев Стоянов“ Варна, МУ - Плевен, МУ - Пловдив, Тракийски университет - Стара Загора, МУ - София и Софийски университет “Св. Климент Охридски“


На 22.07.2016 г. от 10:00 часа в Аула на УБ „Лозенец“ ще се открие IV-та Лятна академия по Спешна медицина. Участие ще вземат студенти от медицинските факултети на 6 университета в страната. Проектът се организира от сдружението „Асоциация на студентите по медицина в България – Софийски университет“ със съдействието на УБ „Лозенец“, Българско дружество по Спешна медицина (БДСМ), Национална асоциация на работещите в спешната медицинска помощ (НАРСМП) и УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”.

За откриването на IV-та Лятна академия по Спешна медицина са поканени зам.-министърът на здравеопазването - д-р Ваньо Шарков,  изпълнителният директор на УБ „Лозенец“ и декан на Медицинския факултет към СУ „Св. Кл. Охридски“ - проф. д-р Любомир Спасов, изпълнителният директор на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ и председател на БДСМ - проф. д-р Стоян Миланов и председателят на НАРСМП д-р Десислава Кателиева.

Обучението се провежда за четвърта година и в него се включват 50 студенти от медицинските факултети на МУ “Проф. д-р Параскев Стоянов“ Варна, МУ - Плевен, МУ - Пловдив, Тракийски университет - Стара Загора, МУ - София и Софийски университет “Св. Климент Охридски“.

Програмата включва теоретичен и практически модул.

Теоретичният модул е три дни 22-25.07.2016 г. на територията на УБ „Лозенец“. Лекционната програма е подготвена и ще бъде изнесена от проф.  д-р  Стоян Миланов, председател на БДСМ. Гост-лектор ще е доц. д-р Радосвет Горнев, началник-клиника по хирургия в УБ „Лозенец“.

Практическият модул е с продължителност една седмица и започва на 25.07.2016 г. Участниците ще стажуват в пет лечебни заведения:  УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”, Национална кардиологична болница, МБАЛ Пловдив, МБАЛ „Св. Анна Варна“, МБАЛ Бургас, както и в Центровете за спешна медицинска помощ в четирите града.

Уменията за оказване на своевременна и квалифицирана спешна медицинска помощ са задължителни за всеки един бъдещ лекар. Очаква се проектът да повиши  интереса на бъдещите лекари към специалността Спешна медицина и да работи за подобряване на качеството на медицинските услуги в България.

Цвета Стоянова,

Председател на АСМБСУ

Д-р Десислава Кателиева,

Председател НАРСМП

 

Акушерство и гинекология Вътрешни болести Гастроентерология Инфекциозни болести Кардиология Логопедия Медицинска генетика и ембриология Неврохирургия Нефрология Образна диагностика Обща медицина Ортопедия и травматология Педиатрия Психиатрия Ревматология Социална медицина и здравен мениджмънт Спешна медицина Спортна медицина Съдова хирургия Токсикология Урология Фармация Хирургия Хранене и диететика Спешна медицина лятна академия Национална асоциация на работещите в спешна помощ Българско дружество по спешна медицина Асоциация на студентите по медицина в България Софийски университет УБ Лозенец УМБАЛСМ Н. И. Пирогов

Коментари