Филтри

232 резултатa за ✔ Икономика на здравеопазването

Проф. Владимир Гончев, дм
Лекар
Проф. Владимир Гончев, дм

Вътрешни болести

-

г-жа Поля Тодорова Боянова
Лекар
г-жа Поля Тодорова Боянова

Икономика на здравеопазването

-

д-р Кина Николова Йорданова
Лекар
д-р Кина Николова Йорданова

Икономика на здравеопазването

МОБАЛ Д-р Стефан Черкезов АД - Велико Търново  България

Евгения Иванова
Медицински специалист
Евгения Иванова

Икономика на здравеопазването

-

д-р Елия Костова
Лекар
д-р Елия Костова

Вътрешни болести

Neitropia Clinic - Варна  България

Маг.-фарм. Константин Георгиев Качулев, дм
Фармацевт
Компания
Компания
доц. Йордан Панов
Лекар
доц. Йордан Панов

Неврохирургия

УМБАЛ Д-р Г. Странски - Плевен  България

гл. ас. Милена Владимирова
Помощник фармацевт
гл. ас. Милена Владимирова

Фармация

НЦОЗА - София  България

Проф. Тихомира Златанова
Лекар
Проф. Тихомира Златанова

Обща медицина

Факултет по обществено здраве - МУ София - София  България

д-р Христина Хайдудова
Лекар
д-р Христина Хайдудова

Кожни и венерически болести

УМБАЛ Д-р Г. Странски - Плевен  България

...