Филтри

11 резултатa за МБАЛ Балчик

Лечебно заведение
Лечебно заведение
д-р Емилия Димова
Лекар
д-р Емилия Димова

Акушерство и гинекология

МБАЛ Балчик - Балчик  България

д-р Димитър Радилов
Лекар
д-р Димитър Радилов

Акушерство и гинекология

Медицински Център Балчик - Балчик  България

д-р Добромила Велкова
Лекар
д-р Добромила Велкова

Педиатрия

МБАЛ - Балчик - Балчик  България

д-р Диана Малчева
Лекар
д-р Диана Малчева

Педиатрия

МЦ І Балчик - Балчик  България

д-р Пламен  Димитров
Лекар
д-р Пламен Димитров

Анестезиология и интензивно лечение

МБАЛ - Балчик - Балчик  България

д-р Наталия Хараламбиева
Медицински специалист
д-р Наталия Хараламбиева

Клинична лаборатория

МЦ за репродуктивна медицина "Радост" - Варна  България

Лечебно заведение
Лечебно заведение