За нас

Българското дружество по белодробни болести е неправителствено, нестопанско сдружение с идеална цел на лекари и други медицински лица, които упражняват практическа, научно-изследователска, преподавателска и друга професионална дейност в областта на белодробните болести.

Българското дружество по белодробни болести е неправителствено, нестопанско сдружение с идеална цел на лекари и други медицински лица, които упражняват практическа, научно-изследователска, преподавателска и друга професионална дейност в областта на белодробните болести, които приемат Устава, отговарят на условията за членство и са декларирали свободната си воля за участие.

Целите на БДББ са:

– да съдейства за развитието на пулмологията и фтизиатрията, науката и практиката в страната, повишване професионалната квалификация на специалистите и лекарите, обобщаване и популяризиране на постиженията в пулмологията и фтизиатрията;

– да съдейства за тяхното професионално развитие, специализиране и усъвършенстване;

– да съдейства за запознаването, разпространяването, внедряването и развитието на съвременните постижения в областта на профилактиката, диагностиката и лечението на белодробните болести;

–  да съдейства за развитието на научните изследвания в тази област;

– да предлага на МЗ, Висшите медицински институти и Университети, и други институции в страната становища относно проблемите, свързани с лечението на белодробните болести  и. диагностиката им;

– да провежда информационна, пропагандна и друга дейност за популяризиране на целите на сдружението;

– да осъществява международни контакти и международно сътрудничество със сродни организации;

– да представлява интересите на членовете си, където е необходимо;

– да организира самостоятелно или в сътрудничество с други организации конгреси, конференции, симпозиуми и други подобни мероприятия, третиращи проблеми на науката и практиката;

– да провежда информационна, пропагандна и друга дейност за популяризиране на способите за ранна диагностика на тези болести сред широк кръг медицински и немедицински лица, както и да съдейства за провеждане на ранна масова профилактика;

БЕЗПЛАТНИ ПРЕГЛЕДИ ПО СЛУЧАЙ 16 НОЕМВРИ 2016 – СВЕТОВЕН ДЕН НА ХОББ
default image
БЕЗПЛАТНИ ПРЕГЛЕДИ ПО СЛУЧАЙ 16 НОЕМВРИ 2016 – СВЕТОВЕН ДЕН НА ХОББ

Лекарите специалисти от Българското дружество по белодробни болести се включват в Световния ден н...

ПРОДЪЛЖАВАЩО СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ И КУРС ПО МЕДИЦИНСКА БИОСТАТИСТИКА II ЧАСТ
default image
ПРОДЪЛЖАВАЩО СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ И КУРС ПО МЕДИЦИНСКА БИОСТАТИСТИКА II ЧАСТ

Уважаеми колеги, На 25.11.2016 г. в гр. Пловдив ще се проведе традиционният курс на БДББ за спец...

Публикации

БЕЗПЛАТНИ ПРЕГЛЕДИ ПО СЛУЧАЙ 16 НОЕМВРИ 2016 – СВЕТОВЕН ДЕН НА ХОББ
Публикация
БЕЗПЛАТНИ ПРЕГЛЕДИ ПО СЛУЧАЙ 16 НОЕМВРИ 2016 – СВЕТОВЕН ДЕН НА ХОББ
ПРОДЪЛЖАВАЩО СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ И КУРС ПО МЕДИЦИНСКА БИОСТАТИСТИКА II ЧАСТ
Публикация
ПРОДЪЛЖАВАЩО СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ И КУРС ПО МЕДИЦИНСКА БИОСТАТИСТИКА II ЧАСТ
Есенна научна среща на БДББ (ПРОГРАМА)
Есенна научна среща на БДББ (ПРОГРАМА)

Уважаеми колеги, От 11 до 13 ноември в гр. Русе ще се проведе есенната среща на БДББ, която съвп...

Започна Националната информационна кампания за астма и ХОББ "Дишам свободно"
Започна Националната информационна кампания за астма и ХОББ "Дишам свободно"

От Варна стартира вчера Националната информационна кампания за астма и ХОББ (хронична обструктивн...

ВРЪЗКА МЕЖДУ ДЕПРЕСИЯТА И ПРИДЪРЖАНЕТО КЪМ ТЕРАПИЯТА ПРИ ХОББ
default image
ВРЪЗКА МЕЖДУ ДЕПРЕСИЯТА И ПРИДЪРЖАНЕТО КЪМ ТЕРАПИЯТА ПРИ ХОББ

С честота между 17% и 44% депресията остава една от най-честите и най-малко познаваните и лекуван...

ЕФЕКТИТЕ НА PCV7 И PCV13 ВЪРХУ ИНВАЗИВНИТЕ ПНЕВМОКОКОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И НОСИТЕЛСТВОТО В СТОКХОЛМ, ШВЕЦИЯ
default image
ЕФЕКТИТЕ НА PCV7 И PCV13 ВЪРХУ ИНВАЗИВНИТЕ ПНЕВМОКОКОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И НОСИТЕЛСТВОТО В СТОКХОЛМ, Ш...

Ефектите на конюгираните пневмококови ваксини трябва да бъдат проучени. В Стокхолм PCV7 е въведен...

Със 143 на 86 гласа доц. Диана Петкова от МБАЛ „Св. Марина“ - Варна победи в надпреварата за председателския пост на БДББ проф. Коста Костов от ВМА - София
default image
Със 143 на 86 гласа доц. Диана Петкова от МБАЛ „Св. Марина“ - Варна победи в надпреварата за пред...

На своя най-висок научен форум – Шестия конгрес, който беше организиран от 9.06. до 12.06. в Конг...