За нас

Българското дружество по белодробни болести е неправителствено, нестопанско сдружение с идеална цел на лекари и други медицински лица, които упражняват практическа, научно-изследователска, преподавателска и друга професионална дейност в областта на белодробните болести.

Българското дружество по белодробни болести е неправителствено, нестопанско сдружение с идеална цел на лекари и други медицински лица, които упражняват практическа, научно-изследователска, преподавателска и друга професионална дейност в областта на белодробните болести, които приемат Устава, отговарят на условията за членство и са декларирали свободната си воля за участие.

Целите на БДББ са:

– да съдейства за развитието на пулмологията и фтизиатрията, науката и практиката в страната, повишване професионалната квалификация на специалистите и лекарите, обобщаване и популяризиране на постиженията в пулмологията и фтизиатрията;

– да съдейства за тяхното професионално развитие, специализиране и усъвършенстване;

– да съдейства за запознаването, разпространяването, внедряването и развитието на съвременните постижения в областта на профилактиката, диагностиката и лечението на белодробните болести;

–  да съдейства за развитието на научните изследвания в тази област;

– да предлага на МЗ, Висшите медицински институти и Университети, и други институции в страната становища относно проблемите, свързани с лечението на белодробните болести  и. диагностиката им;

– да провежда информационна, пропагандна и друга дейност за популяризиране на целите на сдружението;

– да осъществява международни контакти и международно сътрудничество със сродни организации;

– да представлява интересите на членовете си, където е необходимо;

– да организира самостоятелно или в сътрудничество с други организации конгреси, конференции, симпозиуми и други подобни мероприятия, третиращи проблеми на науката и практиката;

– да провежда информационна, пропагандна и друга дейност за популяризиране на способите за ранна диагностика на тези болести сред широк кръг медицински и немедицински лица, както и да съдейства за провеждане на ранна масова профилактика;

БЕЗПЛАТНИ ПРЕГЛЕДИ ПО СЛУЧАЙ 16 НОЕМВРИ 2016 – СВЕТОВЕН ДЕН НА ХОББ
БЕЗПЛАТНИ ПРЕГЛЕДИ ПО СЛУЧАЙ 16 НОЕМВРИ 2016 – СВЕТОВЕН ДЕН НА ХОББ

Лекарите специалисти от Българското дружество по белодробни болести се включват в Световния ден н...

ПРОДЪЛЖАВАЩО СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ И КУРС ПО МЕДИЦИНСКА БИОСТАТИСТИКА II ЧАСТ
ПРОДЪЛЖАВАЩО СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ И КУРС ПО МЕДИЦИНСКА БИОСТАТИСТИКА II ЧАСТ

Уважаеми колеги, На 25.11.2016 г. в гр. Пловдив ще се проведе традиционният курс на БДББ за спец...

Публикации

БЕЗПЛАТНИ ПРЕГЛЕДИ ПО СЛУЧАЙ 16 НОЕМВРИ 2016 – СВЕТОВЕН ДЕН НА ХОББ
БЕЗПЛАТНИ ПРЕГЛЕДИ ПО СЛУЧАЙ 16 НОЕМВРИ 2016 – СВЕТО...
Публикация
ПРОДЪЛЖАВАЩО СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ И КУРС ПО МЕДИЦИНСКА БИОСТАТИСТИКА II ЧАСТ
ПРОДЪЛЖАВАЩО СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЛОДРОБНИ БОЛ...
Публикация
Есенна научна среща на БДББ (ПРОГРАМА)
Есенна научна среща на БДББ (ПРОГРАМА)

Уважаеми колеги, От 11 до 13 ноември в гр. Русе ще се проведе есенната среща на БДББ, която съвп...

Започна Националната информационна кампания за астма и ХОББ "Дишам свободно"
Започна Националната информационна кампания за астма и ХОББ "Дишам свободно"

От Варна стартира вчера Националната информационна кампания за астма и ХОББ (хронична обструктивн...

ВРЪЗКА МЕЖДУ ДЕПРЕСИЯТА И ПРИДЪРЖАНЕТО КЪМ ТЕРАПИЯТА ПРИ ХОББ
ВРЪЗКА МЕЖДУ ДЕПРЕСИЯТА И ПРИДЪРЖАНЕТО КЪМ ТЕРАПИЯТА ПРИ ХОББ

С честота между 17% и 44% депресията остава една от най-честите и най-малко познаваните и лекуван...

ЕФЕКТИТЕ НА PCV7 И PCV13 ВЪРХУ ИНВАЗИВНИТЕ ПНЕВМОКОКОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И НОСИТЕЛСТВОТО В СТОКХОЛМ, ШВЕЦИЯ
ЕФЕКТИТЕ НА PCV7 И PCV13 ВЪРХУ ИНВАЗИВНИТЕ ПНЕВМОКОКОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И НОСИТЕЛСТВОТО В СТОКХОЛМ, Ш...

Ефектите на конюгираните пневмококови ваксини трябва да бъдат проучени. В Стокхолм PCV7 е въведен...

Със 143 на 86 гласа доц. Диана Петкова от МБАЛ „Св. Марина“ - Варна победи в надпреварата за председателския пост на БДББ проф. Коста Костов от ВМА - София
Със 143 на 86 гласа доц. Диана Петкова от МБАЛ „Св. Марина“ - Варна победи в надпреварата за пред...

На своя най-висок научен форум – Шестия конгрес, който беше организиран от 9.06. до 12.06. в Конг...