Поканете приятел в CredoWeb

Поканете Вашите колеги и приятели

Опит

Медицински представител
1421, София, бул. Черни Връх 14, бл. 3

Образование

2017 - Настояща
Обща медицина
Медицински университет - Пловдив
Пловдив

Поканете приятел в CredoWeb

Поканете Вашите колеги и приятели