Последователи
д-р Даниела Калотова
д-р Даниела Калотова
Нервни болести / Неврология
Сурай Шериф
Сурай Шериф
Студент по медицина
Д-р Пламен  Антимов
Д-р Пламен Антимов
Нервни болести / Неврология
д-р Силвия Михайлова
д-р Силвия Михайлова
Нервни болести / Неврология
д-р Екатерина Тумбалова
д-р Екатерина Тумбалова
Нервни болести / Неврология
д-р Мария  Бинова
д-р Мария Бинова
Кожни и венерически болести
Кристина Стоянова
Кристина Стоянова
Студент по медицина