Последователи
д-р Стефан Милков
Дияна Кирилова Йорданова
Петър Димитров Георгиев
Славена Георгиева  Георгиева
Лорен Абдулхаким АлШаргаби
д-р Али Али Селиман
д-р Али Али Селиман
Анестезиология и интензивно лечение
д-р Сейит Бахри Ешреф, дм
Виктория Хубенова
Виктория Хубенова
Студент по медицина
доц. Владимир Гончев, дм
д-р Мериян  Радева
проф. Чавдар Стефанов, дмн
проф. Чавдар Стефанов, дмн
Анестезиология и интензивно лечение
д-р Якуб  Фаиков Делиибрямов
д-р Мая Субашова Беновска
д-р Мая Субашова Беновска
Общопрактикуващ лекар
Д-р Андреас  Христос  Хадзиянис
Женя Маринова
Женя Маринова
Студент по медицина