Последователи
Сурай Шериф
Сурай Шериф
Студент по медицина
д-р Хава Хюсеин Орцева дм
д-р Хава Хюсеин Орцева дм
Акушерство и гинекология
проф. Петър  Петров
проф. Петър Петров
Акушерство и гинекология
Карина Сталева
Карина Сталева
Студент по медицина