Последователи
Радина Русева
Радина Русева
Клинична фармация
д-р Павлина Радева
д-р Радослав Георгиев Билюков
д-р Радослав Георгиев Билюков
Пневмология и фтизиатрия
д-р Милена Русанова
д-р Гизем Доганджали-Янчева
д-р Техина Спасова, дм
д-р Техина Спасова, дм
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Светослав Кантарджиев
д-р Марко Ганчев
д-р Еделина Здравкова
д-р Еделина Здравкова
Общопрактикуващ лекар
д-р Спаска  Парушева
г-ца Елена Николова
г-ца Елена Николова
Студент по медицина
доц. Владимир Гончев, дм
д-р Виделина Моллова
д-р Виделина Моллова
Общопрактикуващ лекар
д-р Елисавета Илиева
д-р Елисавета Илиева
Общопрактикуващ лекар
доц. Мария Александрова, дм
Георги Миленов
Георги Миленов
Студент по медицина
д-р Елена Кърнолска
д-р Емилия Кастрева
д-р Емилия Кастрева
Акушерство и гинекология
д-р Пенка Грозева
доц. Бойко  Стаменов дм
доц. Бойко Стаменов дм
Нервни болести / Неврология
1 2