За мен

Проф. д-р Здравко Каменов е началник на Клиниката по Ендокринология и болести на обмяната и ръководител на Катедрата по вътрешни болести в Медицинския факултет на Медицинския университет–София. Проф. Каменов има придобити специалности по Ендокринология и болести на обмяната и Вътрешни болести и магистърска степен по „Здравен мениджмънт" във факултета по обществено здраве на Медицинския университет — София. Има и квалификация по сексуална медицина от Екзаминационния комитет на Европейското дружество по сексуална медицина.

След работа по разпределение в Бърза помощ и Вътрешно отделение на Окръжна болница Кюстендил проф. Каменов работи в Катедрата по Патофизиология на Медицинския факултет като асистент и старши асистент. През 1990 г. в Москва защитава дисертационен труд за „Кандидат на медицинските науки". През 1991 г. започва работа в Клиниката по Ендокринология на Университетската Александровска болница последователно като асистент, старши асистент (1996), главен асистент (1998), главен административен лекар (2006), доцент (2007) и началник на Клиниката (2009 до сега). През 2010 година придобива научна степен „Доктор на медицинските науки", а през 2011 г. е избран за професор по ендокринология в Катедрата по вътрешни болести на Медицинския факултет при Медицинския университет - София.

Проф. Каменов е специализирал в областта на ендокринологията във Великобритания, Дания, Япония, Австрия, Италия и САЩ. Поканен лектор в медицински университет в Япония.
Член е на 'Българско дружество по ендокринология, European Association for Study of Diabetes (EASD), International Menopause Society (IMS), European Society for Gynecologic Endocrinology (ISGE), European Society for Sexual medicine (ESSM - член на Advisory Board) и International Society for Sexual medicine (ISSM), Българска асоциация no сексуална медицина (председател), American Association of Clinical Endocrinologists (AACE)

Участва в редколегиите и е рецензент на редица български и международни медицински списания. Като член или ръководител на научно-изследователски екипи участва в 14 финансирани научни проекти, включително 3 европейски.
За своя принос в развитието на медицинската наука и практика през 2006 г. получава наградата на Медицинския университет за научна и преподавателска дейност в областта на вътрешните болести "Проф. Константин Чилов ". През 2011 г. получава наградата на Съюза на 'Българските медицински специалисти за най-продуктивен български учен в областта на клиничната медицина на името на Академик Чудомир Начев (за цялостна творческа продукция през 2010 г.).

Проф. Каменов има над 320 научни трудове: 170 публикации (45 в чужбина), включително 4 монографии, 8 учебника/ръководства и над 150 участия в научни форуми (70 в чужбина) с импакт-фактор 112,6. Трудовете му са цитирани в над 400 медицински списания и книги (300 в чужбина).

Опит

1000, София, България, ул. Св. Георги Софийски 1
Работи с осигурител
Проф. Здравко Каменов дмн създаде публикация
2016
Кистите по яйчниците вървят с инсулинова резистентност
default image
Кистите по яйчниците вървят с инсулинова резистентност

Синдромът на поликистозните яйчници сякаш се среща все по-често в наши дни. Наистина, той се о...

Проф. Здравко Каменов дмн създаде публикация
2016
Контролът на диабета не е само управление на кръвна захар, а и нормализиране на холестерола и кръвното
default image
Контролът на диабета не е само управление на кръвна захар, а и нормализиране на холестерола и кръ...

Диабетната невропатия е увреждане на нервите в целия организъм, което е свързано със захарния диа...

Публикации

Кистите по яйчниците вървят с инсулинова резистентност
Публикация
Кистите по яйчниците вървят с инсулинова резистентност
Контролът на диабета не е само управление на кръвна захар, а и нормализиране на холестерола и кръвното
Публикация
Контролът на диабета не е само управление на кръвна захар, а и нормализиране на холестерола и кръвното
Проф. Здравко Каменов дмн създаде публикация
2014
Неоперативни ултразвук - насочвани инвазивни терапевтични методи в тиреоидологията
default image
Неоперативни ултразвук - насочвани инвазивни терапевтични методи в тиреоидологията

Високата честота на възлите на щитовидната жлеза в популацията, както и ниската честота на зло ка...

Проф. Здравко Каменов дмн създаде публикация
2014
В София се провежда Трета национална конференция по сексуална медицина
default image
В София се провежда Трета национална конференция по сексуална медицина

Българската асоциация по сексуална медицина (БАСМ) организира Трета национална конференция по сек...

Проф. Здравко Каменов дмн създаде публикация
2014
Половината мъже със затлъстяване могат да имат проблеми с тестостерона
default image
Половината мъже със затлъстяване могат да имат проблеми с тестостерона

Нивата на тестостерона нормално намаляват с годините, но при някои мъже това се случва по-бър...