За мен

Проф. д-р Здравко Каменов е началник на Клиниката по Ендокринология и болести на обмяната и ръководител на Катедрата по вътрешни болести в Медицинския факултет на Медицинския университет–София. Проф. Каменов има придобити специалности по Ендокринология и болести на обмяната и Вътрешни болести и магистърска степен по „Здравен мениджмънт" във факултета по обществено здраве на Медицинския университет — София. Има и квалификация по сексуална медицина от Екзаминационния комитет на Европейското дружество по сексуална медицина.

След работа по разпределение в Бърза помощ и Вътрешно отделение на Окръжна болница Кюстендил проф. Каменов работи в Катедрата по Патофизиология на Медицинския факултет като асистент и старши асистент. През 1990 г. в Москва защитава дисертационен труд за „Кандидат на медицинските науки". През 1991 г. започва работа в Клиниката по Ендокринология на Университетската Александровска болница последователно като асистент, старши асистент (1996), главен асистент (1998), главен административен лекар (2006), доцент (2007) и началник на Клиниката (2009 до сега). През 2010 година придобива научна степен „Доктор на медицинските науки", а през 2011 г. е избран за професор по ендокринология в Катедрата по вътрешни болести на Медицинския факултет при Медицинския университет - София.

Проф. Каменов е специализирал в областта на ендокринологията във Великобритания, Дания, Япония, Австрия, Италия и САЩ. Поканен лектор в медицински университет в Япония.
Член е на 'Българско дружество по ендокринология, European Association for Study of Diabetes (EASD), International Menopause Society (IMS), European Society for Gynecologic Endocrinology (ISGE), European Society for Sexual medicine (ESSM - член на Advisory Board) и International Society for Sexual medicine (ISSM), Българска асоциация no сексуална медицина (председател), American Association of Clinical Endocrinologists (AACE)

Участва в редколегиите и е рецензент на редица български и международни медицински списания. Като член или ръководител на научно-изследователски екипи участва в 14 финансирани научни проекти, включително 3 европейски.
За своя принос в развитието на медицинската наука и практика през 2006 г. получава наградата на Медицинския университет за научна и преподавателска дейност в областта на вътрешните болести "Проф. Константин Чилов ". През 2011 г. получава наградата на Съюза на 'Българските медицински специалисти за най-продуктивен български учен в областта на клиничната медицина на името на Академик Чудомир Начев (за цялостна творческа продукция през 2010 г.).

Проф. Каменов има над 320 научни трудове: 170 публикации (45 в чужбина), включително 4 монографии, 8 учебника/ръководства и над 150 участия в научни форуми (70 в чужбина) с импакт-фактор 112,6. Трудовете му са цитирани в над 400 медицински списания и книги (300 в чужбина).

Опит

1000, София, България, ул. Св. Георги Софийски 1
Работи с осигурител
Кистите по яйчниците вървят с инсулинова резистентност
Кистите по яйчниците вървят с инсулинова резистентност

Синдромът на поликистозните яйчници сякаш се среща все по-често в наши дни. Наистина, той се о...

Публикации

Кистите по яйчниците вървят с инсулинова резистентност
Кистите по яйчниците вървят с инсулинова резистентност
Публикация
Контролът на диабета не е само управление на кръвна захар, а и нормализиране на холестерола и кръвното
Контролът на диабета не е само управление на кръвна ...
Публикация
Контролът на диабета не е само управление на кръвна захар, а и нормализиране на холестерола и кръвното
Контролът на диабета не е само управление на кръвна захар, а и нормализиране на холестерола и кръ...

Диабетната невропатия е увреждане на нервите в целия организъм, което е свързано със захарния диа...

Неоперативни ултразвук - насочвани инвазивни терапевтични методи в тиреоидологията
Неоперативни ултразвук - насочвани инвазивни терапевтични методи в тиреоидологията

Високата честота на възлите на щитовидната жлеза в популацията, както и ниската честота на зло ка...

В София се провежда Трета национална конференция по сексуална медицина
В София се провежда Трета национална конференция по сексуална медицина

Българската асоциация по сексуална медицина (БАСМ) организира Трета национална конференция по сек...

Половината мъже със затлъстяване могат да имат проблеми с тестостерона
Половината мъже със затлъстяване могат да имат проблеми с тестостерона

Нивата на тестостерона нормално намаляват с годините, но при някои мъже това се случва по-бър...