Филтри

1020 резултатa за ✔ МУ

Проф. Георги Цветанов Момеков
Фармацевт
Д-р Даяна  Станева
Специализант
Д-р Даяна Станева

Патология

МУ Плевен - Плевен  България

д-р Трифон Вълков, дм
Лекар
д-р Трифон Вълков, дм

Инфекциозни болести

Катедра по инфекциозни болести към МУ София - София  България

доц. Пламен  Попиванов дм
Лекар
доц. Пламен Попиванов дм

Ендокринология и болести на обмяната

Факултет по обществено здраве - МУ София - София  България

доц. Атанас Христов Мангъров, дм
Лекар
доц. Атанас Христов Мангъров, дм

Инфекциозни болести

СБАЛ по инфекциозни и паразитни болести "Проф. Ив. Киров" - София  България

Проф. Тихомира Златанова
Лекар
Проф. Тихомира Златанова

Обща медицина

Факултет по обществено здраве - МУ София - София  България

проф. Иво Кременски
Лекар
проф. Иво Кременски

Клинична лаборатория

Лабораторията по геномна диагностика - МУ София - София  България

доц. д-р Делян Пенев Делев, дм
Лекар
доц. д-р Делян Пенев Делев, дм

Фармакология

МУ Пловдив Катедра фармакология и клинична фармакология - Пловдив  България

проф. Майда Тихолова, дм
Лекар
проф. Майда Тихолова, дм

Инфекциозни болести

Катедра по инфекциозни болести към МУ София - София  България

ас. Красимира  Славова
Медицински специалист
ас. Красимира Славова

Социална медицина и здравен мениджмънт

МУ-Варна - Варна  България

д-р Христиана Маджова
Стоматолог
д-р Христиана Маджова

Обща дентална медицина

Университетски медико-дентален център - Варна  България

Д-р Йоана Костадинова
Специализант
Д-р Йоана Костадинова

Акушерство и гинекология

УМБАЛ”Д-р Георги Странски”-Плевен - Плевен  България

...