Филтри

793 Медицински експерти за София

д-р София  Ангелова
Лекар
д-р София Ангелова

Пневмология и фтизиатрия

АИПСМП по вътрешни и белодробни заболявания - София  България

д-р София Георгиева
Лекар
д-р София Георгиева

Кардиология

Национална кардиологична болница - София  България

д-р София  Паскова
Лекар
д-р София Паскова

Общопрактикуващ лекар

-

София Бонева-Буковска
Медицински специалист
София Бонева-Буковска

Медицинска биология

-

маг.-фарм. София Кирова
Фармацевт
гл. ас. д-р Магдалена Баймакова, дм
Лекар
гл. ас. д-р Магдалена Баймакова, дм

Инфекциозни болести

Военномедицинска академия - София  България

проф. Петко Минчев Минчев, дмн
Лекар
проф. Петко Минчев Минчев, дмн

Педиатрия

СБАЛББ Св. София - София  България

проф. Златимир  Коларов, дмн
Лекар
проф. Златимир Коларов, дмн

Ревматология

УМБАЛ Св. Иван Рилски - София  България

д-р Десислава Кателиева
Лекар
д-р Десислава Кателиева

Национална кардиологична болница - София  България

Христо Дамянов, дм
Лекар
проф. Георги Кирилов
Лекар
проф. Георги Кирилов

Ендокринология и болести на обмяната

УСБАЛЕ Акад. Иван Пенчев - София  България

д-р Горан Деримачковски
Лекар
д-р Горан Деримачковски

Урология

Hill Clinic - София  България

1 2 3 4 5 ... 67