За нас

Въпреки че са осигурени, много хора са принудени да доплащат дори за животозастрашаващи състояния и заболявания. Карат ги да даряват на болници, да си плащат за прегледи или скъпоструващи изследвания, защото направленията са свършили. Доплащаме 60% от цените на лекарствата. Какво трябва да се промени?

Публикации

ВИДЕО АНКЕТА с пациенти: Защо да доплащаме за здраве, нали сме осигурени?
ВИДЕО АНКЕТА с пациенти: Защо да доплащаме за здраве...
Статия
Доц. Герганов: Медицината трябва да осигури основните грижи за всички хора
Доц. Герганов: Медицината трябва да осигури основнит...
Статия
Парламентът, правителството и министърът на здравеопазването незабавно да вземат мерки за изплащане на цялата изработена и отчетена дейност на лечебните заведения за 2015 г., призоваха от Националното сдружение на частните болници.
Спешно да се отменят лимитите за б...
Болница е поискала 11 000 лв. от тях под формата на дарение, като от лечебното заведение заявили, че това е размерът на натрупаните разходи до момента. Всичко това се случва след като пациентът е приет и лекуван, без роднините да са били уведомени предварително.