Последователи
Габриела Наумова
Габриела Наумова
Студент по фармация
д-р Даниела Меджидиева, дм
д-р Даниела Меджидиева, дм
Ушно-носно-гърлени болести
д-р Марияна Рачкова
д-р Марияна Рачкова
Образна диагностика
д-р Стойка  Радева дм
д-р Стойка Радева дм
Физикална и рехабилитационна медицина
проф. Борислав Маринов
проф. Борислав Маринов
Акушерство и гинекология