Публикация

Противогрипна ваксинация: Ключови фактори за общопрактикуващите лекари в Европа

Синтез, изготвен от европейски експерти, базиран на националните указания и най-добрите практики във Великобритания и Холандия


Ваксино-предотвратимите заболявания все още съществуват. Историята показва, че когато причинителите на тези заболявания намерят чувствително лице, въвеждането на заболяването в неваксинирана или непълно ваксинирана популация е въпрос на време. Грипът е най-често регистрираното инфекциозно заболяване, за което има ваксина, и причинява между 250,000 и 500,000 смъртни случаи по целия свят всяка година. 

Рискът от тежки и продължителни усложнения и дори смърт е най-висок сред възрастните, малките деца, пациентите с подлежащи заболявания и бременните жени. Европейският съвет препоръчва достигане на ниво от 75% ваксинационно покритие против сезонен грип във всички страни-членки. 

Към момента то варира значително – за България то е едно от най-ниските – едва около 3%. Причините за това състояние в страната ни са разнообразни – антиваксинални настроения, липса на реимбурсиране на ваксината, недостатъчна активност на медицинския персонал, в частност на личните лекари, липса на финансов стимул за общопрактикуващите лекари за поставяне на препоръчителните ваксини, непознаване на заболяването и последиците от него. 

Непознаването се отнася и за медицинския състав. При проучване на ваксиналната практика в болници в САЩ се установява, че медицинските лица, които отговарят правилно на най-малко пет въпроса за сезонния грип е в пъти по-вероятно да се ваксинират в сравнение с лицата, неотговорили на нито един въпрос. Като здравни специалисти, пациентите очакват от нас най-доброто, те ни вярват, че ние правим всичко възможно, за да ги защитим. Но ако ние не сме ваксинирани срещу грип, болните, възрастните, децата и бременните, за които се грижим, са изложени директно от нас на риск от заразяване с една тежка, но предотвратима инфекция. Изключително важно наше етично задължение е да защитаваме нашите пациенти от грипните инфекции. А най-ефективния и ефикасен начин за предотвратяване на грипните епидемии е ваксинацията, включително и на нас самите. 

Ежегодната противогрипна ваксинация на медицинските специалисти може да намали грипните инфекции в медицинските колективи с 88% и да намали смъртността сред пациентите със значителните 50%. В опит да разчупим парадокса, пред който сме изправени - ниска превенция на едно лесно за профилактика заболяване – Българското дружество по превантивна медицина се включи в кампания за повишаване на осведомеността на медицинските специалисти за значението на ежегодната противогрипна ваксинация. 

За период от две години епидемиолози, инфекционисти и общопрактикуващи лекари от различни европейски страни анализираха приетите за изпълнение в отделните страни-членки на ЕС нормативни документи, отнасящи се за ваксиниране на населението и на целевите групи срещу сезонен грип. В тази група от страна на Република България бях включен и аз. Целта, поставена пред групата, бе да анализира съществуващите в ЕС практики за ваксинация против сезонен грип и да изготви практически препоръки за общопрактиващите лекари. В резултат групата изготви и предоставя на вниманието на лекарите и медицинските сестри обобщени препоръки за действие за ваксинационните кампании против сезонен грип в Европейския съюз на базата на практиките на двете най-успешни страни Република Холандия и Обединенотото кралство. 

Препоръките осигуряват информация относно самото заболяване и неговата тежест, спират се накратко върху диагнозата на заболяването и наблягат върху ваксинацията против сезонен грип като основен метод за предпазване от грип и за редуциране на тежестта му на протичане. Подробно са разгледани най-често задаваните въпроси за противогрипната ваксинация и методите и средствата за обхващане на рисковите групи население. Надявам се, че този свитък ще бъде от полза за всички медицински лица в страната и препоръките му ще намерят място в ежедневната работа на всички. 

Доц. Андрей Галев, дм 

Препоръките можете да видите ТУК

Акушерство и гинекология Вътрешни болести Гастроентерология Инфекциозни болести Кардиология Медицинска генетика и ембриология Неврохирургия Нефрология Образна диагностика Обща медицина Ортопедия и травматология Педиатрия Психиатрия Ревматология Социална медицина и здравен мениджмънт Спешна медицина Спортна медицина Токсикология Урология Фармация Хирургия Хранене и диететика Ваксини Грип ваксинация Грип профилактика сезонен грип препоръки Българско сдружение по превант доц. Андрей Галев ваксинационно покритие общопарктикуващи лекари ваксино-предотвратими заболява ваксинационни кампании

Коментари