За нас

Високо специализирани екипи от невролози участват в международни програми за прилагане на нови медикаменти при социално значими неврологични заболявания

ИСТОРИЯ:


1938 г. - В областта Четвърти километър започва да функционира частна психиатрична клиника на Д-р Любен Русев и Д-р Люба Русева с 40 легла. Прилага се електрошокова терапия и инсулин-коматозна терапия.

1949 – 1951 г. - Оформя се психиатрично отделение към ИСУЛ със 70 легла. Ръководител проф. Д-р Трайко Запрянов. На тази база се развива по-късно Научно-изследователския институт по неврология и психиатрия.
1951 г. - Учредява се Научно-изследователски психоневрологичен институт. Неврологично отделение с 50 легла (базирано в ИСУЛ) и психиатрично отделение със 70 легла (базирано на Четвърти километър). Директори: проф. Е. Шаранков, проф. Г. Настев.

1956 г. - Научно-изследователски институт по неврология и психиатрия  Неврологично отделение с 50 легла (базирано в ИСУЛ) и психиатрично отделение със 70 легла (базирано на Четвърти километър). Проф. Вл. Иванов въвежда сънната терапия.  Директор : проф. Г. Ганев. 1960 г. В Научно-изследователския институт се оформят: неврологичен сектор със 140 легла в 4 отделения (Четвърти километър); психиатричен сектор, състоящ се от 2 клиники с повече от 250 легла – едната със 70 легла на Четвърти километър (първа психиатрична клиника), другата – на база психиатричната болница Курило (Нови Искър), с повече от 170 легла (втора психиатрична клиника); отделение по неврохирургия, съществувало до 1973 г.  Директор : проф. Г. Ганев.
1972 г. - Базата на Четвърти километър влиза в Медицинска академия като Център по неврология, психиатрия и неврохирургия. Директор: проф. Г. Ганев

1976 г. - Научен институт по неврология и психиатрия и неврохирургия. Неврологична клиника с база Четвърти километър със 165 легла и психиатрична клиника със 170 легла.  Директори: проф. Ив. Георгиев, проф. Хр. Христозов, проф. Вл. Иванов, проф. Къркеселян ипроф. Кр. Миланов.
1992 г. - Държавна факултетска болница по неврология и психиатрия с общо 242 легла, разпределени в 5 клиники. Директори: проф. И. Иванов, доц. Д. Боева, доц. И. Велчева.
28.08.2000 г. - Университетска специализирана болница за активно лечение по неврология и психиатрия “Св. Наум” ЕАД- от 28.08.2000 г. с общо 230 легла в 9 клиники (5 неврологични и 4 психиатрични) и в Отделение по физикална терапия, рехабилитация и рефлексотерапия.  Изпълнителен директор : Проф. Д-р Иван Г. Миланов, дмн
2005 г. - Присъден Сертификат № Q 050406 EN ISO 9001:2000 за внедрена и прилагана Система за управление на качеството в областите: Диагностика, лечение и рехабилитация; профилактика; методична и консултативна дейност; експертна дейност; обучение на студенти, специализанти и докторанти; научноизследователска дейност; разработване и внедряване на нови методи за диагностика и лечение; изпитване на лекарства.
2007 г. - Присъден Сертификат за Интегрирана система за управление на качеството, околната среда и здравословни и безопасни условия на труд, съгласно международните стандарти ISO 9001:2000, OHSAS 18001:1999 и ISO 14001:2004.
КЛИНИКИ:
 • Клиника по невродегенеративни и периферно-нервни заболявания
 • Клиника по нервни болести за пароксизмални състояния
 • Клиника по нервни болести за двигателни нарушения
 • Клиника за интензивно лечение на нервни болести
 • Клиника по нервни болести за лечение на болката и неврорехабилитация
 • Клиника по нервни болести за деца
 • Първа психиатрична клиника
 • Втора психиатрична клиника
 • Спешно отделение за диагностично уточняване до 24 часа

Клинични проучвания:
НЕВРОЛОГИЯ:Високо специализирани екипи от невролози участват в международни програми за прилагане на нови медикаменти при социално значими неврологични заболявания:
 • Паркинсонова болест
  • медикаменти за ранна Паркинсонова болест
  • медикаменти за късна Паркинсонова болест с усложнения от Леводопа терапия
 • Множествена склероза
  • лечение на начални форми на заболяването
  • лечение в извънпристъпен период при сигурна диагноза – орални или инжекционни медикаменти
 • Болест на Алцхаймер
  • симптоматично лечение на лека до умерено-тежка степен на заболяването
 • Мозъчно-съдови заболявания
  • профилактика и лечение при пациенти с анамнеза за мозъчен инфаркт или преходна исхемична атака
 • Главоболие
  • дълготрайно лечение на мигрена

ПСИХИАТРИЯ:

Клинични изпитвания:

В MБАЛНП “Св. Наум” от около 10 г. функционират успешно три клинични центъра за клинични изпитвания на нови лекарства, които са участвали и участват в десетки многоцентрови международни клинични изпитвания от всяка фаза на разработка на психотропни медикаменти. Центровете разполагат с високоспециализирани, обучени и опитни екипи от лекари и медицински сестри, работещи в съответствие с всички изисквания на добрата клинична практика. Клиничните центрове разполагат с възможности, експертиза и опит за работа в следните клинични полета:

 • Шизофрения и други психотични разстройства (пръв психотичен епизод, обостряния, когнитивни дефицити, изходни състояния).
 • Биполярно афективно разстройство тип I и II – манийни и хипоманийни епизоди.
 • Голям (униполярен, биполярен, психотичен, геронтопсихиатричен) депресивен епизод.
 • Обсесивно-компулсивни разстройства.
 • Тревожни разстройства
  • генерализирано тревожно разстройство;
  • паническо разстройство;
  • синдром на социална тревожност.
 • Психоорганичен синдром с разнообразна генеза.
 • Деменции.
МБАЛНП Свети Наум създаде публикация
2015
Т-SPOT® .TB тест в МБАЛНП Свети Наум ЕАД
default image
Т-SPOT® .TB тест в МБАЛНП Свети Наум ЕАД

Според Световната Здравна Организация една трета от населението на света е заразено с M. tubercul...

МБАЛНП Свети Наум създаде статус
2015
МБАЛНП Свети Наум създаде статус
2015
МБАЛНП Свети Наум създаде публикация
2015
Съвременно лечение на заболявания на периферната нервна система (ВИДЕО)
default image
Съвременно лечение на заболявания на периферната нервна система (ВИДЕО)

В Клиника по невродегенеративни и периферно нервни заболявания лекува дистонии, амиогрофична лате...

Публикации

Т-SPOT® .TB тест в МБАЛНП Свети Наум ЕАД
Публикация
Т-SPOT® .TB тест в МБАЛНП Свети Наум ЕАД
Съвременно лечение на заболявания на периферната нервна система (ВИДЕО)
Публикация
Съвременно лечение на заболявания на периферната нервна система (ВИДЕО)
МБАЛНП Свети Наум създаде публикация
2015
Лечение на двигателни нарушения при паркинсон (ВИДЕО)
default image
Лечение на двигателни нарушения при паркинсон (ВИДЕО)

Клиниката по нервни болести за двигателни нарушения прилага съвременни подходи в лечението на усл...

МБАЛНП Свети Наум създаде публикация
2015
Уникално лечение на множествена склероза и инсулт (ВИДЕО)
default image
Уникално лечение на множествена склероза и инсулт (ВИДЕО)

Нов апарат за репетитивна транскраниална електромагнитна стимулация дава отлични терапевтични рез...

МБАЛНП Свети Наум създаде публикация
2015
Нов метод чисти антитела при автоимунни заболявания (ВИДЕО)
default image
Нов метод чисти антитела при автоимунни заболявания (ВИДЕО)

Клиниката работи основно с тежки неврологични заболявания, заболявания на нервно мускулното преда...

МБАЛНП Свети Наум създаде публикация
2015
МБАЛНП Свети Наум създаде публикация
2015
МБАЛНП Свети Наум създаде публикация
2015
МБАЛНП Свети Наум създаде публикация
2014
Какво е Паркинсонова болест?
default image
Какво е Паркинсонова болест?

Паркинсоновата болест е прогресивно невродегенеративно заболяване, което започва най-често след 5...

Свързани страници