Публикации

ДЖОН СНОУ, ОБЩОПРАКТИКУВАЩИЯТ ЛЕКАР –ЕПИДЕМИОЛОГ
ДЖОН СНОУ, ОБЩОПРАКТИКУВАЩИЯТ ЛЕКАР –ЕПИДЕМИОЛОГ
Публикация
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ДЕЗИНФЕКЦИЯ, ДЕЗИНСЕКЦИЯ И ДЕРАТИЗАЦИЯ С ЦЕЛ ПРЕВЕНЦИЯ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ЗАРАЗНИ И ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ДЕЗИНФЕКЦИЯ, ДЕЗИНСЕКЦИЯ И ДЕРАТИЗАЦИ...
Публикация