Филтри

235 резултатa за ✔ БЧК

Организация
Организация
БЧК - Бургас

Бургас

Организация
Организация
БЧК - Стара Загора

Стара Загора

Д-р Румен Батакчиев
Лекар
Д-р Румен Батакчиев

Пневмология и фтизиатрия

МТБ " Пловив" - Пловдив  България

Д-р Кристина Станчева
Лекар
Д-р Кристина Станчева

Нервни болести / Неврология

УМБАЛ МЕДИКА РУСЕ ООД - Русе  България

Доц. Игнат Петров, дм
Лекар
Доц. Игнат Петров, дм

Гериатрична медицина

УСБАЛЕ Акад. Иван Пенчев - София  България

д-р Даниела Красимирова
Лекар
д-р Даниела Красимирова

Обща медицина

"Даниела Медика - АПМП - ИП" ЕООД - Разград  България

проф. Тодор Черкезов, дм
Лекар
проф. Тодор Черкезов, дм

Кожни и венерически болести

МБАЛ Д-р Атанас Дафовски - Кърджали  България

д-р Кремена Николова
Лекар
д-р Кремена Николова

ЦСМП - Бургас - Бургас  България

д-р Николай Стефанов Чобанов
Лекар
д-р Николай Стефанов Чобанов

Очни болести / Офталмология

АИПСМП - д-р Чобанов ЕООД - Шумен  България

г-жа Елена Атанасова
Медицински специалист
г-жа Елена Атанасова

Клинична психология

Областен диспансер за онкологични заболявания със стационар - Пловдив  България

...