Филтри

54 резултатa за МОБАЛ Велико Търново

Експерт
Експерт
д-р Димитър Христов Димитров

Монтавит България - София  България

д-р Десислава Ванева Иванова
Лекар
д-р Десислава Ванева Иванова

Ендокринология и болести на обмяната

МБАЛ Вита - София  България

д-р Димитър  Казаков, дм
Лекар
д-р Димитър Казаков, дм

Образна диагностика

МОБАЛ Д-р Стефан Черкезов АД - Велико Търново  България

д-р Венелина Михайлова
Лекар
д-р Венелина Михайлова

Акушерство и гинекология

ДКЦ Стефан Черкезов - Велико Търново  България

д-р Ина Иванова
Лекар
д-р Ина Иванова

Ендокринология и болести на обмяната

МОБАЛ Д-р Стефан Черкезов АД - Велико Търново  България

д-р Дарина  Игнатова
Лекар
д-р Дарина Игнатова

Педиатрия

МОБАЛ Д-р Стефан Черкезов АД - Велико Търново  България

д-р Лилия Валери  Николова
Лекар
д-р Лилия Валери Николова

Педиатрия

МОБАЛ Д-р Стефан Черкезов АД - Велико Търново  България

д-р Ренета Гонгалова
Лекар
д-р Ренета Гонгалова

Ендокринология и болести на обмяната

МОБАЛ Д-р Стефан Черкезов АД - Велико Търново  България

д-р Кина Николова Йорданова
Лекар
д-р Кина Николова Йорданова

Икономика на здравеопазването

МОБАЛ Д-р Стефан Черкезов АД - Велико Търново  България

д-р Сибила Маринова
Лекар
д-р Сибила Маринова

Анестезиология и интензивно лечение

-

Юлка Стоянова
Медицински специалист
Юлка Стоянова

Нервни болести / Неврология

МОБАЛ Д-р Стефан Черкезов АД - Велико Търново  България

Цветанка Хаджирачева
Медицински специалист
Цветанка Хаджирачева

Медицинска сестра

МОБАЛ Д-р Стефан Черкезов АД - Велико Търново  България

1 2 3 4 5