За нас

Започналият още преди пандемията процес на съществена промяна в начина, по който работи фармацевтичният бизнес, днес вече не е пожелателен, а е условие за съхранение, развитие и успех. В серия от онлайн събития 

 

PharmaNextGen-Reloaded 

CredoWeb предлага експертна информация, задълбочен анализ и многостранна дискусия по всички предизвикателства, пред които бизнесът е изправен. 

 

ГЛЕДАЙТЕ

 

 ▶️Декември 2020 - Лекарите в новата реалност

 ▶️Февруари 2021 - Предизвикателствата пред фармацевтичната индустрия

 

Отличителните черти на хибридния модел във фармацевтичния бранш
Отличителните черти на хибридния модел във фармацевтичния бранш

Хибридният бизнес модел във фармацевтичната индустрия бе темата на последното онлайн излъчване на...

Добри дигитални контакти с лекарите - как да ги постигнем?
Добри дигитални контакти с лекарите - как да ги постигнем?

След като в първото издание на дискусионния формат изяснихме как се промени работата на лекарите ...

Публикации

Отличителните черти на хибридния модел във фармацевтичния бранш
Отличителните черти на хибридния модел във фармацевт...
Публикация
Добри дигитални контакти с лекарите - как да ги постигнем?
Добри дигитални контакти с лекарите - как да ги пост...
Публикация
Предизикателствата пред фармацевтичната индустрия променят правилата
Предизикателствата пред фармацевтичната индустрия променят правилата

След като в първото издание на дискусионния формат изяснихме как се промени работата на лекарите ...

Най-важните коментари в две минути (ВИДЕО)
Най-важните коментари в две минути (ВИДЕО)

През декември се проведе първото издание на Pharma Next Gen - Reloaded - виртуално събитие, посве...

Дискусии

Предимствата на хибридния модел - споделен опит
Предимствата на хибридния модел - споделен опит
дискусия
Хибридният бизнес модел във фармацевтичната индустрия
Хибридният бизнес модел във фармацевтичната индустрия
дискусия
E-mail и Уебинар ≠ дигитална трансформация във фармацевтичния бизнес
E-mail и Уебинар ≠ дигитална трансформация във фармацевтичния бизнес

Първото издание на Pharma Next Gen - Reloaded – инициатива на CredoWeb за всеобхватна професионал...

Дигиталният маркетинг през 2021 г. - факти и прогноза
Дигиталният маркетинг през 2021 г. - факти и прогноза

Пандемията от COVID-19 промени фундаментално комуникацията между лекарите и фармацевтичните компа...